هموطنان عزیز، مردم آزاده جهان!

رژیم جمهوری اسلامی تعدادی ازتهیه کنندگان بیانیه ها و فعالان گروه های ۱۴ نفر را، که خواستار” گذر و عبور کامل از جمهوری اسلامی” شده اند بازداشت کرده است. تعداد دستگیر شدگان بیش از ۱۶ نفر هستند که محمد نوریزاد، هاشم خواستار، عبدالرسول مرتضوی، غلامحسین بروجردی، پوران ناظمی، جواد لعل محمدی، فاطمه سپهری، محمدحسین سپهری، مرتضی قاسمی، حوریه فرج زاده طارانی ، نرگس منصوری و محمد مهدوی فردر زمرۀ آنان هستند.

بیم آن می رود که جنایتکاران حکومت اسلامی در صدد دستگیری تمامی اعضا گروه های ۱۴ نفره در ایران بر آمده باشند.

ما ، “کمیته حمایت” از بیانیه ۱۴ نفر و گروه های ۱۴ نفره در ایران ضمن محکوم کردنِ رفتار ضد بشری حکومت اسلامی،  همراه با تشکیل کمیسیون های حقوقی، روابط بین المللی و همآهنگی و مشورت با بسیاری از امضا کنندگان بیانیه حمایتی، که بیش از ۹۰۰  تن از کنشگران سیاسی و مدنی در خارج از کشور را شامل می شوند، از هر پیشنهاد و حرکتی در راستای تلاش برای آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی استقبال می کنیم. 

هموطنان عزیز، مردم آزادۀ جهان!

در چنین شرایطی ضروری است با مشارکت همگان حول دو شعار “نه به جمهوری اسلامی” و زندانی سیاسی آزاد باید گردد، دست به کارزاری بین المللی بزنیم و با هماهنگی و همیاری تمامی نیروهای مخالف رژیم، احزاب و سازمان های سیاسی، حقوق بشری، انجمن ها و هر ایرانی آزادیخواهی، درکنار هم در برابر یورش وحشیانه رژیم به آزادیخواهان میهنمان، بایستیم و با حضوری فعالانه خواستار آزادی این عزیزان و همه زندانیان سیاسی و عقیدتی شویم. وقت آن رسیده که دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران به مبارزه ای ملی و فرا گروهی تبدیل شود تا در افکار عمومی جهانی برای عقب نشاندن جانیان حاکم برایران مؤثرافتد.

هموطنان عزیز، مردم آزادۀ جهان

 با وجود سانسور گسترده رسانه ها در ایران صدای آزادیخواهان میهنمان باشیم و از جامعه جهانی بخواهیم در برابر جنایت های رژیم جمهوری اسلامی سکوت نکنند. می باید فضای خارج از کشور را برای رژیم مذهبی حاکم بر کشورمان و حامیان آن ها به عرصه مبارزه ای کارساز و سرنوشت ساز علیه حکومت اسلامی بَدَل کنیم.

در ایران ما، مجازات ها در خدمت ایجاد ارعاب و وحشت، مهار و سرکوب جنبش آزادیخواهانه و عدالت جویانه، جامعه مدنی و حفظ قدرتی ست که رژیم خودکامه و جنایتکار جمهوری اسلامی نام دارد. علیه حکومت ضد بشری حاکم بر ایران بپاخیزیم و صدای اعتراض خود را رسا و رساتر به گوش جهانیان برسانیم.

به پاخیریم و تا محو کامل رژیم جهل و جنون و خرافه از پا ننشینیم.

کمیته حمایت ازبیانیه ۱۴ نفر

حسن اعتمادی، بهروزستوده، مسعود نقره کار

۲۱ مرداد ۱۳۹۸

۱۲ اگوست ۲۰۱۹