چند روز گذشته شاهد تظاهرات شجاعانه ملت شریف در بیش از ۸۰ شهر ایران علیه رژیم تروریست، چپاولگر و ویرانگر ملایان هستیم. تظاهرکنندگان که از وضعیت فجیع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دستاورد این رژیم به جان آمده اند و آن را نه تنها قادر به حل هیچکدام از مشکلات جامعه نمی بینند، بلکه آن را عامل این فجایع می شناسند، برای از ریشه کندن این فجایع و برکنار کردن رژیم در تمامیت آن به خیابانها ریخته، دست به تظاهرات گسترده ای زده و مصمم هستند این رژیم ضد ایرانی و اغتشاش آفرین در منطقه خاورمیانه را کنار زده و یک جمهوری مردمی در ایران برقرار کنند. این تظاهرات که اقشار مختلف طبقات مردم بخصوص مستضعفین را دربرمی گیرد نشان دهنده عمق مخالفت همه اقشار جامعه ایران با این رژیم است. تظاهراتی که علیه تمامیت این رژیم می باشد. زمان آن فرارسیده که مردم دلیر ایران به خواسته های تاریخی خود-آزادی – دمکراسی- استقلال و جایگاه واقعی ایران و ایرانی در سطح بین المللی دست یابند.

در این لحظات حساس و تاریخ ساز لازم است که:

۱- ایرانیان آزاده خارج از کشور با تظاهرات مسمالت آمیز در کشوری که مقیم آن هستند- همبستگی خود را با مردم به پا خاسته در داخل نشان داده و مخالفت خود را با این رژیم نشان دهند.

۲- ایرانیان خارج از کشور می توانند با نوشتن نامه، تهیه طومارها و ارسال آنها به نماینده  ی فدرال مجلس محل سکونت خود از او بخواهند در پارلمان فدرال، تظاهرات مردم ایران و خواسته هایشان را مطرح کرده و از دولت فدرال بخواهند که از تظاهرات مردم ایران و خواسته های آنها حمایت کنند و با اقدامات اساسی علیه رژیم مانع سرکوب بیشتر تظاهرات شوند.

۳- سران کشورهایی که خود را حامی آزادی و دمکراسی می دانند به جای منافع کوتاه مدت و روابط اقتصادی خود با رژیم ملایان می توانند از تلاش مردم به پاخواسته ایران برای کسب آزادی  و دمکراسی حمایت کرده و قدمهایی اساسی برای جلوگیری از سرکوب تظاهرکنندگان بردارند.

۴- جوامع بین المللی باید تمام تلاششان را برای جلوگیری از سرکوب بیشتر مردم ایران به کار گرفته و در صورت ادامه سرکوب تظاهرکنندگان و نقض بیشتر حقوق بشر در ایران نمایندگان رژیم را از جامعه خود طرد کنند.

به امید پیروزی هر چه زودتر مردم و برقراری حکومت مردمی در ایران

هادی مهابادی

نهم دیماه ۱۳۹۶