شهروند- روز سه شنبه طی نشستی که با حضور احمد حسین ، وزیر مهاجرت فدرال، در تورنتو برگزار شد از گزارش سازمان همکاری و توسعه ی اقتصادی رونمایی شد.

این سازمان که با نام اختصاری OECD شناخته می شود، از سیستم مهاجرتی کانادا به عنوان یکی از موفق ترین ها در جهان ستایش کرد. بنا به اظهارات درج شده در گزارش، کانادا به طور گسترده ای به عنوان معیار مهاجرت برای سایر کشورها دیده می شود. با این وجود احمد حسین معتقد است که کاناد باید به سرعت تغییراتی در سیستم مهاجرتی اش بدهد و ورود مهاجران کارآزموده و جوان را به کشور تسهیل کند. به گفته ی حسین جمعیت کانادا به رو پیر شدن است و برای نگه داشتن توازن جمعیتی باید تا سال ۲۰۳۵ به ازای هر بازنشسته دو نیروی کار در کاندا وجود داشته باشد.

شیوه ی جدید مهاجرت افراد به کانادا که تحت عنوان “ورود سریع” شهرت دارد در زمان نخست وزیری هارپر معرفی شد و در زمان جاستین ترودو اجرایی گردید. این سیستم به متقاضیان این فرصت را می دهد که در ظرف کمتر از یک سال به عنوان مقیم دائم وارد خاک کانادا شوند. اگر چه در سالهای اخیر ورود مهاجران به این کانادا افزایش پیدا کرده است، اما به گفته احمد حسین این میزان هنوز کافی نیست و باید از این مهم اطمینان حاصل شود که در آینده نیز کانادا یکی از کشورهای پیشرو در جذب مهاجران است.