شهروند- پنج شنبه ی هفته ی گذشته در پارک جنگلی بنف، استان آلبرتا، یک گرگ به چادر خانواده ای حمله کرد و پدر خانواده را به شدت زخمی کرد. این خانواده ی چهارنفره از نیوجرسی آمریکا برای تعطیلات به این پارک جنگلی آمده بودند.

پدر خانواده که مت ریسپولی (Matt Rispoli) نام دارد در هنگام تلاش برای نجات خانواده اش به چنگال گرگ گرسنه گرفتار آمد و توسط گرگ بر روی زمین در حال کشیده شدن بود که راس فی (Russ Fee)، مرد اهل کلگری، از چادرش در همان حوالی صدای جیغ آنها را شنید و به کمک این خانواده آمد.

راس فی می گوید که توانست به کمک ضربه زدن به گرگ، مت ریسپولی را از چنگال گرگ برهاند و در نهایت به کمک مت که به شدت زخمی شده بود گرگ را فراری دادند. خانواده ی مت، راس فی را فرشته ی نجاتشان می خوانند. مقامات پارک جنگلی بنف می گویند که رد گرک را زده اند و بعد از حصول اطمینان از این که همان گرگ است او را کشته اند.

این اولین بار نیست که این گرگ به انسان ها حمله می کند. بخشی از قسمت های این پارک جنگلی برای مدتی بعد از حمله ی گرگ بسته شد ولی هم اکنون امن و باز است.