شهروند- عایشه خرم  20 ساله، سال گذشته در کنسرتی که در راجزر سنتر تورنتو برگزار شد با تیلور سوییفت، خواننده ی آمریکایی محبوبش دیدار کرد. عایشه در دانشگاه واترلو حسابداری و مدیریت مالی می خواند و امسال به سال دوم می رود.

او می گوید مدتی پیش نمی داست که چگونه والدینش هزینه ی مدرسه را پرداخت خواهند کرد.

عایشه امسال مبلغی کمتر از سالهای گذشته از اوسپ دریافت کرده است. همه ی این دلایل باعث شد که از طریق اینترنت درخواست کمک مالی کند. هنوز مدتی از اعلام این درخواست نگذشته بود که عایشه این پیغام را به همراه کمک مالی ای که بسیار بیش از مبلغ مورد تصورش بود از تیلور سوییف دریافت کرد: “عایشه درس ات رو ادامه بده دختر. من دوستت دارم . تیلور”. تیلور سوییفت به همراه این پیغام مبلغ ۶۳۸۶.۴۷ دلار برای عایشه از طریق پی پال فرستاده است.

عایشه می گوید که نمی تواند خوشحالی اش را به کمک کلمات توصیف کند. او تمام شب از خوشحالی گریه کرده است و می گوید تیلور را با همه ی وجودش دوست دارد. مادر عایشه از بیماری حاد کلیه رنج می برد و این بیماری خانواده ی عایشه را به شدت به لحاظ روحی تحت تاثیر قرار داده است. عایشه می گوید که در این شرایط کمک تیلور سوییف مانند معجزه است.