شهروند- روز دوشنبه، استیون دل داکا، نامزد رهبری حزب لیبرال انتاریو، از برنامه ای پرده برداری کرد که تضمین می کند با اجرای آن کارمندان و کارفرمایان انتاریو هر دو از رونق اقتصادی و بازار کسب و کار بهره خواهند برد. این برنامه شامل چندین مولفه است که در ادامه می آید:

 یک بسته مزایای گروهی برای همه کارگران انتاریو که در حال حاضر از آن برخوردار نیستند. این بسته شامل مزایای دولتی برای کارگران خوداشتغال و پیمانکار و همچنین کارمندان مشاغل کوچک می باشد.

ایجاد و تسهیل روند آموزش مداوم، مادام العمر و ضمن کار که به ایجاد فرصت های شغلی بهتر کمک می کند و باعث می شود کسانی که در انتاریو به دنبال کار هستند و یا مشغول به کارند همیشه به لحاط دانشی به روز باشند.

اصلاحات احتمالی در قانون کار که بر اساس آن حداقل حقوق و دست مزد ساعتی ۱۵ دلار تعیین می شود و سپس نرخ تورم و سایر شاخص های اقتصادی در آینده هم لحاظ خواهد شد.

برنامه های اقتصادی دل دوکا نتیجه ی مشاوره ی گسترده با کارفرمایان، نمایندگان کار و سایر متخصصان است تا اطمینان حاصل شود که این برنامه پاسخگوی نیاز همه ی افراد در اقتصاد انتاریو باشد. بسته مزایای گروهی شامل مرخصی والدین، حقوق بازنشستگی و بیمه عمر، خدمات درمانی و دندانپزشکی است. همچنین انواع مشوق های مالی در آن در نظر گرفته شده است تا مشارکت صاحبان مشاغل کوچک را تسهیل کند. حزب لیبرال انتاریو رهبر بعدی خود را در ۷ ام ماه مارس سال ۲۰۲۰ انتخاب خواهد کرد. دل دوکا اولین نامزدی بود که ثبت نام کرد. تاکنون ۱۱۶ برنامه منتشر کرده و از ۸۰ منطقه در سطح استان بازدید کرده است.