شهروند- علی شریفیان: روز شنبه صبح بر اثر تصادف شاخ به شاخ یک اتوبوس و یک تراموای تی تی سی، در دان تاون تورنتو، چهار نفر مجروح شدند. مجروحان به بیمارستان منتقل شدند و حالشان رضایت بخش اعلام شده است.

در این تصادف که در تقاطع مین و دانفورت اتفاق افتاد ظاهرا پلیس راننده اتوبوس را مقصر شناخته است. نام این راننده فاش نشده، اما قرار است به زودی در دادگاه حاضر شود. یکی از مقامات اتحادیه کارکنان تی تی سی به رسانه ها گفته است اینگونه تصادفات اغلب نتیجه ترافیک سنگین شهر و فشارهایی ttc_crashاست که به رانندگان وارد می شود که به سرعت خود را با برنامه های ریخته شده هماهنگ کنند و به موقع به ایستگاه های مورد نظر برسند.

این مقام اتحادیه به تصادفی که هشت روز پیش از این تصادف رخداد اشاره کرد، تصادفی که در آن دختر نوجوان ۱۴ ساله ای در آن جان باخت و یادآور شد رانندگان مرتب از طرف مدیران تی تی سی پیام می گیرند که از برنامه عقب هستند و باید عجله کنند تا برای رسیدن به ایستگاه بعدی تاخیر نداشته باشند. اینهمه فشار سبب استرس رانندگان و در نتیجه تصادف های خیابانی می شود.

از سوی دیگر سخنگوی تی تی سی گفته است برای تی تی سی «سلامت و امنیت» مسافران در درجه اول اهمیت قرار دارد. کارشناسان اما می گویند علت عمده تصادفات اتوبوس ها و ترامواهای شهری، ترافیک سنگین و تردد دشوار و فشرده مردم در بزرگشهر تورنتوست.