شهروند ـ پیرو مذاکرات و مکاتبات دکتر رضا مریدی با آقای جیسون کنی وزیر مهاجرت انتاریو در مورد بسته شدن بخش ویزای سفارت کانادا در تهران و نیز پیشنهاد دکتر مریدی مبنی بر این که سفارت کانادا در تهران مدارک مربوط به دریافت ویزای توریستی مشتمل بر فرم درخواست ویزا، رسید پرداخت هزینه ویزا به ریال و اصل گذرنامه را از متقاضیان دریافت و آنها را با پست دیپلماتیک به آنکارا ارسال و پس از بررسی و صدور ویزا، گذرنامه ها به تهران عودت داده شود و متقاضیان با مراجعه مجدد به سفارت کانادا در تهران گذرنامه خود را تحویل گیرند، آقای کنی در نامه ای که اخیراً به رضا مریدی ارسال کرده اشاره کرده است که در این مورد به مسئولین وزارت مهاجرت دستور داده است که درباره طرح پیشنهادی فوق بررسی کنند که نتیجه آن را متعاقباً اعلام خواهند کرد.

رضا مریدی نماینده مجلس انتاریو(راست) و جیسون کنی وزیر شهروندی و مهاجرت

امید است که وزارت مهاجرت کانادا با قبول طرح پیشنهادی دکتر مریدی تسهیلات لازم را برای متقاضیان ویزای توریستی به کانادا که اکثراً بستگان کانادایی های ایرانی الاصل هستند فراهم کنند.

گفتنی ست کنگره ایرانیان کانادا نیز کارزاری برای اعتراض به بسته شدن بخش ویزای سفارت کانادا در تهران به راه انداخته است. آنها نامه ای تهیه کرده اند که شما می توانید از سایت کنگره نامه را کپی کرده و به ایمیل آقای کنی ارسال کنید و یک کپی نیز برای کنگره ایرانیان بفرستید تا بدانند حمایت چه تعداد از ایرانیان را در پیگیری های بعدی با وزیر مهاجرت خواهند داشت.

آگهی کامل این کارزار را در صفحه ۳۵ شهروند بخوانید.