شهروند- به انتخابات نخست وزیری کانادا مدت زمان کمی باقی مانده است. این انتخابات در تاریخ ۲۱ اکتبر ۲۰۱۹ برگزار خواهد شد. اندرو شیر، رهبر حزب محافظه کار فدرال و رقیب سرسخت انتخاباتی جاستین ترودو، در کمپین های انتخاباتی اش از وعده های دولت احتمالی آینده برای مردم کانادا و طرفدارانش می گوید.

او به تازگی اعلام کرد که در صورت انتخاب شدن حقوق دوران مرخصی زایمان و مزایایی که خانواده ها برای تولدفرزندنشان دریافت می کنند معاف از مالیات خواهد بود. اندرو شیر در مرکز نگهداری کودکان در تورنتو این خبر را اعلام کرد و قصدش از چنین تصمیمی را راحت کردن زندگی برای خانواده های بچه دار بیان کرد. البته این معافیت مالیاتی به کار خانواده های کم درآمد نمی آید، زیرا این افراد هم اکنون از پرداخت چنین مالیاتی معافند.

اندرو شیر همچنین اعلام کرد که دولت محافظه کار از تمام برنامه های دولت فدرال که به نفع خانواده ها و افراد کم درآمد باشد حمایت خواهد کرد و آنها را به همان طریقی که هم اکنون هستند ادامه خواهد داد. دولت لیبرال فعلی کانادا نیز به تازگی اعلام کرده بود که در صورت ادامه ی کار تلاشش بر این است تا زندگی را برای خانواده های طبقه ی متوسط راحت تر کند.