شهروند- داگ فورد روز دوشنبه اعلام کرد که بودجه بهداشت عمومی و مراقبت از کودکان را کاهش می دهد. این خبر همانطور که انتظار می رفت موجب خشم گسترده ی مردم در سطح استان شده است. به موجب این تغییرات شهرداری ها تنها ۳۰ درصد از هزینه های مراقبت های بهداشت عمومی و ۲۰ درصد هزینه های ایجاد فضاهای جدید مراقبت از کودکان را می پردازند.

فورد همچنین اعلام کرد که دولت استانی “بودجه انتقالی” برای تأمین هزینه های این تغییرات را به شهرداری ها ارائه می دهد اما جزئیات که دقیقاً چه چیزهایی را در بر می گیرد، کاملاً مشخص نیست. فورد از زمان تصدی مقام خود در ژوئن سال ۲۰۱۸، بودجه ی آموزش، گردشگری، خدمات اوتیسم، OSAP و موارد دیگر را کاهش داده است.

یکی از اعضای شورای شهر در پی اعلام این خبر گفت که اقدامات جدید داگ فورد در مورد کاهش جدید بودجه ی سلامت عمومی چیزی جز حمله به اهالی انتاریو نیست. به اعتقاد وی این کاهش ها به مردم آسیب می رساند، بسیار کوته بینانه است و داگ فورد سخت در اشتباه است.