شهروند- تابلوی تبلیغاتی با پرتره رهبر حزب مردم کانادا، ماکسیم برنیه و شعار تبلیغاتی درج شده بر روی آن که در ۲۵ آگوست در تورنتو به نمایش درآمد، بسیار خبرساز شده است. شعار تبلیغاتی می گوید: ” نه به مهاجرت انبوه”.

گروه تبلیغاتی که صاحب این بیلبوردهای تبلیغاتی است می گوید که با ماکسیم برنیه و مواضع وی در مورد مهاجرت بسیار مخالف است و هرگز با این رقابت جنجالی موافق نبوده است. این شرکت تبلیغاتی همچنین می گوید از کسانی که از این نماینده حمایت کرده و برای کمپین تبلیغاتی اش پول خرج می کنند حمایت نمی کند اما فرصت تایید محتوای تبلیغات به ایشان داده نشده است.

این کمپین تبلیغاتی در سراسر کانادا جنجال برانگیز شده است و بسیاری مقامات در استانهای مختلف به آن واکنش نشان دادند. این واکنش ها موجب شد که این بیلبورد تبلیغاتی روز یک شنبه برداشته شود.

شهردار همیلتون در واکنش می گوید که خودش مهاجر است و برای زندگی بهتر سالها پیش با خانواده اش به کانادا آمده است. به عقیده ی ایشان مهاجران باعث پیشرفت کانادا و بهبود اقتصادی این کشور شده اند و حضورشان برای رشد این جامعه ضروری است.