شهروند- خانواده چان (Chan) یکی از ثروتمندان خانواده های کانادا در بریتیش کلمبیاست و به دلیل اهدای میلیون ها کمک خیرخواهانه شهرت فراوان دارد.

این خانواده که با هدایت برادران میلیاردر کالب (Caleb) و تام اداره می شود، امسال رقمی معادل ۴۰ میلیون دلار به یک پروژه بازسازی گالری هنری در شهر ونکوور اهدا کرد که قرار است “مرکز هنرهای تجسمی چان”  نامگذاری شود.

اما این خانواده در فهرست سیاه سازمان مالیات بردرآمد کانادا قرار دارد و متهم به فرار مالیاتی است. تعداد زیادی ایمیل در تابستان امسال به ثبت دادگاه رسیده است که نشان می دهد خانواده ی چان در بهشت مالیاتی Isle of Man, سرمایه گذاری کرده اند. این بهشت مالیاتی که جزیره ای در وسط دریای ایرلند است به مشتریان خود وعده می دهد که در صورت سرمایه گذاری در این جزیره مالیات پرداخت نخواهند کرد و می توانند سرمایه گذاری شان را از دولت ها و از خانواده های نزدیک شان نیز پنهان کنند.

سود پول این سرمایه گذاری ها نیز مشمول مالیات نیست و می تواند به صورت هدیه ی نقدی برای هرکسی که این افراد تمایل داشته باشند فرستاده شود. خانواده ی چان یکی از چند خانواده ی پولدار در جهان است و تنها متهم این پرونده ی فرار مالیاتی هم نیست.