شهروند- علی شریفیان: از ماه دسامبر سال گذشته که آندره دگراس، پدیده ۲۱ ساله اهل مارکهام انتاریو به جمع ورزشکاران حرفه ای پیوسته و یک قرارداد تبلیغاتی با شرکت مشهور «پوما» به ارزش ۱۱ میلیون و ۲۵۰ هزار دلار بست، همه چیز برای او عوض شده است.

دگراس به شدت مشغول تمرینات سخت و شرکت در مسابقات مختلف است. تاکنون چند مربی عوض کرده و اکنون از آریزونا به کانادا آمده و در اینجا کار خود را دنبال می گیرد. دگراس توانسته در این مدت در مسابقات بین المللی مختلف با رکورد زمانی خوب به قهرمانی برسد. او توانسته ۱۰۰ متر را با باد مساعد در ۹ و ۹۹ صدم ثانیه و ۲۰۰ متر را در ۲۰ و ۲۳ صدم ثانیه بدود که از نظر کارشناسان نشانه آمادگی خوب این دونده است. او پس از مسابقات پان ام در تورنتو در ۵۴ مسابقه شرکت کرده و این در آمادگی اش تاثیر زیادی داشته است.

دگراس به رسانه ها گفته است پیش از هر زمان دیگری احساس آمادگی می کند و منتظر رفتن به المپیک ریودوژانیروست که چهار ماه دیگر برگزار می شود.