شهروند- رانندگان انتاریو به تازگی می توانند به صورت الکترونیکی و از طریق تلفن همراه به بیمه ی خودرو خود دسترسی داشته باشند و در صورت درخواست پلیس از این طریق بیمه را به پلیس نشان دهند. این قابلیت برای کم کردن مصرف کاغذ و راحتی در اختیار رانندگان قرار گرفته است و در چندین استان دیگر کانادا هم اجرا می شود.

البته کارتهای بیمه ی صورتی رنگ همچنان در صورت تقاضای رانندگان برایشان صادر می شود و هنوز برکنار نشده است. اما متخصصان امنیتی می گویند که رانندگان در هنگام نشان دادن بیمه مبایل به پلیس باید جوانب احتیاط را رعایت کنند و مطمئن باشند که گوشی تلفن قفل است و تنها بیمه بر روی آن نمایش داده میشود. اگرچه قوانین بسیار سختگیرانه ای در زمینه ی دسترسی به اطلاعات خصوصی افراد پیش روی پلیس کانادا است و پلیس اجازه ندارد که به اطلاعات خصوصی افراد سرک بکشد اما مبایل افراد این روزها تنها وسیله ی حرف زدن نیست و دنیای وسیعی از اطلاعات بسیار خصوصی و شخصی است که باید از امنیت آنها اطمینان کامل حاصل شود. ویژگی “صفحه ی قفل” که برای بسیاری از نرم افزارها استفاده می شود این امکان را می دهد که تنها اطلاعات خواسته بر روی صفحه ی نمایشی که قفل است دیده شود و امکان دسترسی به محتویات گوشی تلفن وجود نداشته باشد.