شهروند- جدیدترین نسخه کتاب رکوردهای جهانی گینس سه شنبه منتشر شد و نام یک مرد کانادایی با لقب کوین فست “قوی ترین کشیش جهان” در آن به چشم می خورد

او تاکنون چندین بار رکود گینس را از آن خودش کرده است. کوین فست در کوبورگ انتاریو که در ۱۰۰ کیلومتری شرق تورنتو است سکونت دارد، کشیش است و تاکنون بیش از ۳۰ رکورد گینس را برای کشیدن اشیاء سنگین مانند ماشین آتش نشانی، خانه و حتی هواپیما از آن خودش کرده است.

فست برای اولین بار در سال ۱۹۹۴، هنگامی که به کوبورگ نقل مکان کرد، به گروهی از مردان که سنگ پرتاب می کردند پیوست  و وارد رقابت قوی ترین مردان کانادا شد.

فست می گوید که قدرت همیشه برایش جذابیت داشته است و فکر می کند قدرت یک غریزه ی اساسی است. او در مورد قدرت بسیار کنجکاو است و می خواهد آن را در برابر دیگران و در برابر اشیاء آزمایش کند. فست هنگام رقابت برای خیریه های مختلف کمک مالی جمع آوری می کند. او یک بار خانه ای سه خوابه را بلند کرد و علاوه بر ثبت رکورد گینس توانست ۷۰،۰۰۰ دلار برای خیریه ای کمک مالی فراهم کند که برای افراد نیازمند خانه می سازد.