شهروند- جیکوب فورمان، مرد اهل بریتیش کلمبیا، بعد از اعتراف به قتل همسر و دو دخترش، به حبس ابد محکوم شده است. پرونده ی وی برای مدت ۳۵ سال امکان بازبینی و عفو مشروط ندارد.

جیکوب فورمان در سال ۲۰۱۷ همسرش کلارا  و دو دخترش به نامهای کارینا و یسنیا را در خانه اش به قتل رساند. او در اعترافاتش می گوید که در تاریخ هفدهم دسامبر سال ۲۰۱۷ در هنگام نوشیدن الکل با همسرش درگیر شد و در حالت عصبانیت چندین ضربه ی مهلک به سر کلارا وارد کرد و او را به قتل رساند. سپس دخترهایش را برای برف بازی و گردش بیرون برد و بعد از بازگشت هر دوی این کودکان را خفه کرد. جیکوب چندین روز جنازه های خانواده اش را در گاراژ خانه مخفی کرد. نگرانی های برخی از آشنایان و همسایگان از سلامت کلارا و دخترهایش باعث دخالت پلیس و در نهایت کشف اجساد شد. دخترها در زمان حادثه هفت و نه سال داشتند و هردو در خانه درس می خواندند و به مدرسه نمی رفتند.