فلورا غدیری

بخش دوم

روش های یوگا

به کسانی که با فلسفۀ یوگا زنگی می کنند یوگی می گویند.

شاید اولین تصور برای مردم عادی از یوگی تجسم مردی با ریش و موی بلند باشد که روی سنگی نشسته است و یا اینکه تصوری که از یوگا به ذهن افراد می آید انجام حرکات عجیب و غریبی باشد که آدم های معمولی در توان خود نمی بینند، ولی واقعیت این است که یوگا محدودیت سنی ندارد، با حرکات ساده و راحت می توان انرژی مثبت لازم را دریافت کرد و غدد درون ریز بدن را فعال کرد. اگر هرگز یوگا انجام نداده اید از همین فردا به راحتی می توانید با فلسفۀ یوگا زندگی شیرین و زیبائی را برای خود بیافرینید که از طریق دستیابی به هیچ مال و ثروتی امکان آن نیست، زیرا که پول آسایش می آورد ولی آرامش نمی آفریند پس چه بهتر که زندگی را با فلسفه ای بیامیزیم که شادمانی را برایمان به ارمغان آورد.

 

روش های یوگا عبارت است از:

۱ـ آسانا (کاری که خیلی آسان امکان پذیر است) یا تمرینات بدنی (هاتایوگا)

۲ ـ پرانایاما یا جذب نیروی زندگی به کمک تنفس های یوگا

۳ ـ کنترل ذهن از طریق مراقبه (راجایوگا)

 

یوگا شامل:

۱ ـ کارمایوگا: (رسیدن به حقیقت و وصل شدن به آن از طریق کار و خدمت به موجودات زنده بدون چشمداشت)

۲ ـ باگتی یوگا: ( یوگای عشق یا رسیدن به حقیقت و وصل شدن به آن از طریق تجربه عشق و محبت به تمامی موجودات عالم)

۳ ـ آشتانگا یوگا: (یوگای هشت گانه) یا رسیدن به حقیقت و وصل شدن به آن از طریق به کنترل درآوردن و پرورش جسم و روان و متحد و هماهنگ کردن آن

۴ ـ گیانا یوگا: (یوگای علم و دانش) یا رسیدن به حقیقت و وصل شدن به آن از طریق کسب دانش و آگاهی

۵ ـ مانترا یوگا: رسیدن به حقیقت از طریق تکرار اصوات…

۶ ـ کریا یوگا: پاک کردن درون

پتیجلی ذهن انسان را به میمون بازیگوشی تشبیه می کند که مدام از این شاخه به آن شاخه می پرد و هیچ وقت قرار و ثبات نمی یابد. یکی از راه های مهار کردن امواج ذهنی تمرکز است.

یوگای هشت گانه (آشتانگایوگا) دو شاخه دارد:

۱ ـ هاتایوگا (یوگای جسم)

۲ ـ راجایوگا (یوگای ذهن)

هاتایوگا شامل: ۱ـ یاما (Yama) پرهیزگاری، اخلاق و آئینی است که شامل عدم آزار و اذیت به موجودات زنده می باشد با نام سانسکریت Ahimsa(آهیمسا)

۲ـ نیاما (Niyama) که شامل:

 Saucha: نظم و انضباط در کارها و امورات، پاکی و بهداشت جسمانی و روانی

Santosha: قانع بودن، قناعت و انتظارات مناسب داشتن

Tapas: آرامش، شجاعت و قدرت تحمل مشکلات زندگی، ریاضت متعادل یا تلاش و کوشش

Svadhyaya: خودشناسی، شناخت توانائی ها و ضعف های خود

Ishvara Pranidhana: تسلیم و سرسپردگی در مقابل طبیعت

۳ ـ آساناAsana : حرکات فیزیکی جسمانی که شامل تمرینات یوگا می باشد و تاثیر آن پاک شدن جسم از سموم و ناخالصی ها، تقویت دستگاه تنفس، گردش خون، گوارش، عضلات، مفاصل، غدد مترشحۀ داخلی و سیستم عصبی و کنترل و تسلط شخص بر روی واکنش های عصبی غیرارادی ست.

انجام آسانا باعث افزایش مقاومت طبیعی و سلامتی در جسم و ذهن خواهد بود. تداوم در انجام صحیح حرکات جسمی یوگا (آسانا) موجب بشاشی، زیبائی، قدرت و انعطاف پذیری می شود.

نکتۀ قابل توجه این که برای به دست آوردن اثرات مفید حرکات یوگا بایستی این حرکات را به طور صحیح و مداوم انجام داد. حداقل دو روز در هفته به طور مرتب و بعد از ۶ ماه اثرات معجزه آسای آن را خواهید دید. کسی که به عالم یوگا وارد شود هرگز آن را ترک نخواهد کرد.

حرکات یوگا (آساناها) شامل ۸۴ میلیون حرکت بوده که امروزه معمولاً از ۸۴ حرکت استفاده می شود و بیشتر این حرکات از حالت های حیوانات و طبیعت نشأت گرفته است.

۴ ـ پرانایاما Pranayama: کنترل نیروی های حیاتی به وسیلۀ تنفس های منظم شده می باشد که شامل دم و بازدم و حبس دم است. ما می دانیم که تنفس اولین آثار حیات و آخرین آثار حیات در موجودات زنده است، به همین دلیل مهمترین بخش موثر یوگا می باشد، زیرا که چگونه تنفس کردن نقش بسزائی در سلامتی جسمی و آرامش روانی انسانها دارد. اگر تنفس دچار بی نظمی شود ذهن دچار آشفتگی و اضطراب می شود.

تاثیر عمیق یوگا بر بدن همراه با سه مرحله مهم است که باید همزمان انجام شود:

حرکات جسمی آسانا همزمان با تمرکز و تنفس

راجایوگا که یوگای ذهن است و شامل مراقبه (Meditation) می باشد و شامل مراحل گوناگونی می شود.

یوگا یکی از راه های مؤثر برای مبارزه با استرس است بخصوص که این روزها کمتر کسی را می توان یافت که دچار این حالت تخریبی روحی نباشد. هنگامی که خاطرات منفی و تلخ، این تفاله های انبار شده در ذهن را تخلیه کنید، تنش و استرس های درونی شما بیرون می رود و ذهنتان به صورت ابزاری بی عیب و نقص برای درک و تحلیل اطلاعات و تبدیل آن به عمل درآورده می شود.

با انجام تمرینات تنفسی (پرانایاما) و کنترل تنفس، بی قراری ذهن خود به خود کنترل می شود. اکثر ما به طور اشتباه تنفس می کنیم و تنها از بخش کوچکی از گنجایش ریه هایمان استفاده می کنیم. تنفس سطحی یا سریع مانند اوضاع پراسترس، هوای مرده بیشتری را در بخش پائین ریه ها ایجاد می کند.

بخش پایانی هفته ی آینده