از خوانندگان

پیروز صادقی

دکتر رضا مریدی چند هفته قبل مصاحبه مطبوعاتی انجام دادند در ارتباط با انتقال ارز که یکی از مشکلات اخیر جامعه ایرانیست و ناشی از تحریم اقتصادی جوامع بین المللی علیه ایران است که بخشی از آن در شهروند شماره ۱۳۰۸ با عنوان “باید صدای جامعه ایرانی را به گوش بانک های کانادایی برسانیم” به چاپ رسیده بود. در این مصاحبه گزارشگرهایی از نشریات و رسانه های فارسی زبان تورنتو حضور داشتند و سئوالات بسیار خوبی از ایشان پرسیدند. علاوه بر سئوالات مطرح شده علاقمند بودم که چند سئوال دیگر نیز مطرح می شد که بیشتر جنبه اساسی داشته باشد و محدود به این یک مورد مشکل انتقال ارز نباشد.

اگر یک گزارشگر مطبوعات فارسی زبان تورنتو بودم: از آقای دکتر رضا مریدی چند سئوال می کردم.

مثلاً می پرسیدم، آیا مراجعه به نمایندگان پارلمان و یا حزب های سیاسی می تواند مشکلاتی از این قبیل را برای ایرانیان حل کند؟

ایرانیان کانادا در چه مواردی می توانند از شما به عنوان یک نماینده مجلس انتاریو انتظار کمک داشته باشند؟

به نظر شما، آقای دکتر مریدی وقت آن نرسیده که جامعه ایرانی کانادا به جای اینکه انفرادی فکر و عمل و شکایت کنند و شکایات و مشکلات خود را به طور انفرادی به مقامات دولتی و یا بانکی برسانند، به طور جمعی و سازمانی عمل کنند؟

اگر جامعه ایرانی کانادا دارای یک سازمان رسمی بود که می توانست نماینده ایرانیان کانادا باشد، آیا چنین سازمانی می توانست در این مورد و موارد مشابه اقدامات قانونی به نیابت از ایرانیان انجام بدهد؟

آیا وجود چنین مشکلاتی ناشی از ضعف ایرانیان در کارهای جمعی و فقدان یک سازمان رسمی نیست؟

با توجه به تجربه چند ساله ای که شما در کارهای دولتی دارید، آیا به نظر شما، دولت کانادا اجازه تاسیس و فعالیت یک چنین سازمانی که نماینده اکثریت ایرانیان کانادا باشد به ایرانیان می دهد؟

آیا دولت برای تاسیس چنین سازمانی به ایرانیان کمک مالی می دهد؟

راه صحیح و قانونی ایجاد یک چنین سازمانی چیست؟

در صورت حمایت دولت از وجود چنین سازمانی، حد و حدود و اختیارات آن تا چه حد می تواند باشد؟

اگر ایرانیان اقدام به تاسیس چنین سازمانی بکنند، آیا شما حاضر هستید برای مدیریت و رهبریت یک چنین سازمانی کاندید بشوید؟

انتظار شخص شما از هموطنان عزیز خود چیست؟

در خاتمه بسیار علاقمند بودم که چند سئوال نیز خارج از بحث مشکلات ارزی ایرانیان از آقای رضا مریدی می پرسیدم.

مثلاً می پرسیدم: آقای دکتر مریدی شما چرا حزب لیبرال را برای فعالیت سیاسی خود انتخاب کرده اید؟ چه تفاوتهایی میان حزب ها، شما را به حزب لیبرال علاقمند کرد؟

آیا توصیه و راهنمایی برای جوانان ایرانی و سایر ایرانیان علاقمند به کارهای حزبی و فعالیتهای سیاسی دارید؟