۲۱ پژوهشگر از رشته ها و دانشگاه های مختلف سوئد در تدوین این کتاب نقش داشته اند. پژوهش ها درباره توان ایستادگی جوانان پناهجو، پیشداوری ها را به چالش می کشند!برای نخستین بار پژوهش های گردآوری شده در این کتاب بازتابی ازصدای  خود جوانان  است.

متن زیر ترجمه فارسی گزارشی در سایت دانشگاه ملاردالن به مناسبت انتشار کتاب “تجربه جوانان تنها آمده و مسئولین از هم پیوستگی، جذب و برابری جنسیتی”  است که توسط مهرداد درویش پور و نیکلاس مونسون ویراستاری شده و توسط نشر لیبر روانه بازار شده است. روز ۲۵ سپتامبر در کنفرانسی در دانشگاه ملاردالن قرار است از این کتاب رونمایی شدو تعدادی از ۲۱ محقق این کتاب به معرفی تحقیقات خود  پرداختند. شایان توجه است که این کتاب  توسط موسسه معتبر سوئدی از عالی ترین امتیاز برخوردار شده است. BTJ

***

همکاری درباره جوانان پناهجوی تازه وارد تنها هنگامی موفق خواهد بود که به جای همکاری برای آنان روش همکاری با آنان جایگزین شود. این نظر مهرداد درویش پور از دانشگاه ملاردالن  و یکی از دو ویراستارکتاب است.

مجموعه کتاب تجربه های جوانان و مسئولان درباره هم پیوستگی، جذب و برابری جنسیتی به ویراستاری مهرداد درویش پور دانشیار در مددکاری اجتماعی از دانشگاه ملاردالن و نیکلاس مونسون پرفسور در پداگوژی از دانشگاه سودرتورن، تازه ترین پژوهش ها درباره جوانان پناهجوی تنها آمده را گرد آورده است. کتاب برای نخستین بار تصویری از موقعیت این جوانان درکل کشور در حوزه ورود به بازار کار و سلامتی آنان برپایه تحقیقات کمی و کیفی ارائه می دهد. تمرکز کتاب بر عوامل پیشرفت این جوانان است؛ هرچند چالش ها و موانع درحوزه کیفیت زندگی، سلامت، رفاه، تحصیل، بازار کار و جذب در جامعه مورد بررسی قرار گرفته اند.

 در تمایز از پژوهش های تاکنونی که برپایه درک مسئولان از این پناهجویان استوار است، این کتاب جایگاه ویژه ای به بازتاب صدای این جوانان و تجربیات شان درباره نحوه نگهداری شدن و قبول آنان، هم پیوستگی و رشد برابری جنسیتی اختصاص داده است. به جای تمرکز بر مشکلات و نیازها، تجربه این جوانان از برخورد جامعه و امکانات جذب آنان مورد توجه قرار گرفته است.

– نمی توان نخست با اندیشه دوانگاری “ما” و “آنها” نخست گروهی از مردم را طرد کرد و سپس در فکر جذب آنان برآمد. اگر نقطه عزیمت بررسی این دسته از جوانان همچون “گروهی مسئله دار” باشد، بسیار دشوار خواهد بود که بتوان بر راه کارهای پیشرفت آنان تمرکز یافت. به جای آن ما بر کشف تونایی های این جوانان در بازسازی آسیب های روانی و دشواریها و توان ایستادگی شان تمرکز داشته ایم: برای نمونه عوامل پیشرفت دختران و پسران پناهجوی تنها آمده در مدرسه، در حوزه برابری جنسیتی و جذب شدن در جامعه چه می تواند باشد؟

یکی از تحقیقات این کتاب به مقایسه جوانان پناهجویی که اقامت گرفته اند با آنها که جواب رد گرفته و به اصطلاح “غیرقانونی” زندگی می کنند، پرداخته است. این تحقیق نشان می دهد محروم شدن آن دسته از جوانان از حقوق قانونی شان به دلیل از دست دادن اعتبار پناهجویی، به شدت بر موقعیت آنان در مقایسه با دیگر کشورها تاثیر منفی می گذارد. زیرا آنها به اعتبار همان تکه کاغذ قانونی حق پناهجویی از مزایای بسیار بیشتری در سوئد در مقایسه با دیگر کشورها برخوردارند. از دست دادن  همین موقعیت تاثیرات به مراتب منفی تری بر سلامت و روان آنها در سوئد در مقایسه با دیگر کشورها می گذارد. آنان می توانند طعمه ای آسان برای جذب گروه های بزهکار شوند. با این همه، توانایی ایستادگی آنان در برابر این شرایط را از جمله باید در جلب حمایت شبکه های اتنیکی، کلیساها و سازمان های داوطلب در جامعه مدنی جستجو کرد.

تحقیق دیگری در این کتاب نشان می دهد که آموزش مقدماتی زبان سوئدی در مدارس به این جوانان، در کلاس های متمایز، در عمل به تقسیم و جدایی بیشتر این جوانان از دیگر دانش آموزان و به حاشیه راندن آنان منجر شده است. در حالی که آموزش مقدماتی زبان سوئدی در متن کلاس های عمومی می تواند سرعت فراگیری زبان و جذب شدن آنان در سیستم آموزشی را افزایش دهد.

کتابی چالشگر پیشدواری ها

۲۱ پژوهش گر از رشته های علمی گوناگون  همچون جامعه شناسی، اقتصاد ملی، مددکاری اجتماعی، پداگوژی از دانشگاه های استکهلم، یوتبوری، مالمو، لینگ شوپینگ، یونگ شوپینگ، سودرتورن، ملاردالن و صلیب سرخ در تدوین این کتاب نقش داشته اند.

مهرداد درویش پور می گوید این کتابی است که تصویر رسانه ها از  این جوانان پناهجو را تقریبا در تمام زمینه ها به زیر سئوال می برد. هم جالب و هیجان انگیز و هم مایه افتخار ما است که بالاخره به این نقطه رسیده ایم.

لینک سوئدی گزارش

https://www.mdh.se/nyheter/nyhetsarkiv/forskning-om-ensamkommandes-motstandskraft-utmanar-fordomar-1.125147?fbclid=IwAR3hizx91qzfHQ7wOBxZdtPMXvOMvrwBuXwDlu9oHiUvOX6TIfpnRDJuDTY