رویدادهای هنری و آموزشی کنار دریاچه

این رویداد هنری در کنار ساحل تورنتو برگزار می شود، و شامل  نمایشگاه ها، برنامه ها و فرصت های بی نظیر یادگیری ست. در مراسم افتتاحیه این برنامه  بیش از ۱۰۰ اثر هنری در چندین مکان مختلف به نمایش گذاشته می شود . برای اطلاعات بیشتر به  این سایت  https://torontobiennial.org  مراجعه کنید.

تاریخ: از ۲۱ سپتامبر تا اول دسامبر ۲۰۱۹ 

زمان: ۱۰ صبح تا ۶ بعد از ظهر 

مکان: Toronto Biennial of Art Exhibition Space

آدرس: ۲۵۹ خیابان لیک شور شرقی، تورنتو، M5A 3T7

هنر بومی و خلاقیت  

این برنامه فرهنگی، خلاقیت هنری و سلامتی  را از دید هنر بومی با دو کارگاه هنر سازی و گفتاری با میزبانی Elder Duke Redbird. به اجرا می گذارد.

تاریخ: ۲۸ سپتامبر 

زمان: ۱ تا ۳۰/۲ بعد از ظهر 

مکان: پاولیون پارک تریلیوم و تریل  William G. Davis 

آدرس: ۹۵۵ بلوار لیک شور غربی , تورنتو ,M6K 3B9

“داستان من

برنامه “داستان من” در  مرکز فرهنگی هنری آموزشی، رسانه ای  ۹۱۸ باترست

 این برنامه چگونگی اثر فلج کننده رویدادهای تاریخی در جوامع جنگ زده بر افراد را بررسی می کند.

تاریخ: ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۹ 

زمان:  30/1تا ۵ بعد از ظهر 

مکان: مرکز فرهنگی، هنری، آموزشی و رسانه ای ۹۱۸ باترست 

آدرس: ۹۱۸ خیابان باترست، تورنتو، M5R 3G5