شهروند- یک زن و شوهر اهل هالیفاکس در پی مرگ سگ محبوبشان به صاحبان سگ هشدار می دهند که درهنگام پیاده روی بسیار مراقب و محتاط باشند. درک شرودر (Derek Schroeder) می گوید که هفته ی گذشته سگ چهارساله ی خود را که “داگ” نام داشت برای پیاده روی بیرون برد. بعد از بازگشت به خانه متوجه شد که حال داگ خوب نیست. داگ در آن روز مقداری بالا آورد ولی بعد از مدتی دوباره بهبود پیدا کرد ولی میزان آب و غذای مصرفی اش کمی نسبت به حالت نرمال کاهش پیدا کرد.

شنبه صبح به ناگهان حال داگ رو به وخامت رفت و شرودر مجبور شد او را سریع به اورژانس برساند. در هنگام مراجعه کاشف به عمل آمد که سگ خونریزی داخلی دارد و کبدش را از دست داده است. در نهایت پزشک معالج با رضایت شرودر تصمیم گرفت که برای جلوگیری از درد کشیدن داگ را بخواباند.

دلیل این خونریزی داخلی و مرگ خوردن نوعی قارچ سمی عنوان شده است که در طبیعت یافت می شود و سگ ها به دلیل کنجکاوی و طعم آن، ممکن است این قارج را بخورند. این قارچ سمی باعث مرگ تدریجی و از بین رفتن ارگانهای داخلی سگها بویژه کبد می شود. شرودر از صاحبان سگ ها می خواهد که در هنگام پیاده روی بسیار محتاط باشند.