شهروند- براساس آمار تازه منتشر شده، جمعیت تورنتو در حال افزایش است، اقتصاد این شهر به سرعت در حال پیشرفت است و میزان بیکاری در پایین ترین درصد خودش در سی سال اخیر قرار دارد، اما با وجود تمام این مزیت ها شهروندان تورنتو به نسبت دیگر شهرهای بزرگ کانادا خوشحال نیستند و تورنتو به لحاظ آماری در میان شهرهایی است که ساکنانش چندان از زندگی شان راضی نیستند.

هزینه و مشکلات زندگی در شهر بزرگی مانند تورنتو بسیار زیاد است. با اینکه امید به زندگی در میان شهروندان تورنتو به نسبت دیگر شهرهای کانادا بالاست و عمر مفید شهروندان نیز به نسبت بالاتر است اما نتایج آمار و تحقیات نشان می دهد که میزان افسردگی در میان نسل جوان رو به افزایش است و ساکنان طبقه ی متوسط رو به پایین در تورنتو که امکان تأمین راحت هزینه های اولیه ی زندگی شان را ندارند بیشتر به مخدر و الکل روی می آورند و میزان افسردگی و بیماری های روحی به نسبت شهرهای دیگر در میان آنها بالاتر است.

بسیاری معتقدند که شهری مانند تورنتو برای همه اقشار مناسب نیست و تنها کسانی که جزو گروه درآمدی بالای جامعه هستند می توانند در این شهر به راحتی زندگی کرده ، از مزایای آن برخوردار شده و در عین حال خوشحال باشند و عمر مفید بالاتری داشته باشند.