پاسخ به چهار پرسش شهروند

زرّین محی الدین –عضو دفتر سیاسی شورای ملی ایران

مبارزات اخیر مردم ایران در بیش از صد شهر علیه رژیم جمهوری اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟

جنبش کنونی مردم ایران کلیت نظام جمهوری اسلامی را هدف گرفته و مخالفت با نظام را نشان داد است. این تظاهرات در واقع مکمل تظاهرات آبان ۹۶ است که مردم با این شعار کلیدی ” اصلاح طلب- اصولگرا دیگه تمومه ماجرا” کلید عبور از کلیت نظام را زدند.

تفاوت این دور از مبارزات با گونه های پیشین چیست، و چرا به نظر می رسد که بیشتر امیدوارانه است؟

اعتراض کنندگان  در وجه غالب این بار هم مثل دی ماه ۹۶ از طبقه محروم و حاشه نشینان شهری جامعه هستند که از وضعیت بد معیشتی و رفاهی خود به دلیل نابکاری نظام به ستوه آمده اند. البته در میان آن ها طیف دانشجو و نیز حضور پررنگ بانوان نشان از شرکت بخشی از طبقه متوسط در این خیزش دارد.

چهل سال پیش روح اله خمینی قول آب و برق و گاز مجانی داده بود  که سراسر دروغ بود و وضعیت مردم به غیر از یک قشر خاص روز بروز وخیم تر شده است. خمینی با وعده ی این که “همه چیز را برای شما مجانی می کنیم و به شما کرامت انسانی می دهیم” تنها کاری که کرد گورستان های ایران را آباد کرد. جمهوری اسلامی در تمامیتش در طول این ۴۰ سال روز به روز و قدم به قدم مردم ایران را به سراشیبی انحاط و سقوط از هر نظر(اقتصادی- معیشتی- فرهنگی- اخلاقی-  محیط زیستی) کشاند و حتی دین و ایمان مردم هم از  دستبرد این نظام در امان نماند، و حاصل این سیاست نارضایتی اقشار مختلف مردم از این نظام  شده است و  مسلما این جنبش و اعتراض ها ادامه خواهد داشت زیرا محروم تا گرفتن حقش از پای نخواهد نشست.

به نظر شما ایرانیان بیرون کشور علاوه بر تظاهرات خیابانی چه کمک هایی می توانند به مردم ایران در مبارزه آنها برای احقاق حقوقشان از نظام جمهوری اسلامی بکنند؟

ایرانیان خارج از کشور باید با همبستگی از مبارزات مردم ایران پشتیبانی کنند و خواسته و صدای آنان را به جهانیان برسانند و صدای تمامی زندانیان سیاسی باشند و برای آزادی زندانیان سیاسی از جامعه بین المللی کمک بگیرند.

مردم ایران باید بدانند که  در این مبارزه نابرابر تنها نیستند و ما ایرانیان خارج از کشور به مثابه نیمه ی دیگر آنان هستیم،  و از رنج و درد آنان غافل نیستیم. 

ایرانیان خارج از کشور می توانند بلندگوی صدای حق خواهانه ی مردم ایران باشند و برای جلب حمایت نهادهای حقوق بشری و نیز دولت های دمکراتیک جهان آزاد از خواسته های برحق مردم ایران تلاش کنند.

یکی دیگر از کارهایی که  ما ایرانیان خارج از کشور می توانیم انجام دهیم این است که در  هر کجا که هستیم و در هر قدمی که برمی داریم در مورد وضعیت مردم ایران و مبرزات دلیرانه ی آنها علیه  نظام اطلاع رسانی کنیم و همدلی مردم جوامع میزبانمان را نسبت به آنان برانگیزیم. 

نقش و وظیفه نیروهای اپوزیسیون ایرانی در خارج و داخل کشور در این برهه حساس چیست؟  

احزاب و جریان های سیاسی باید به صورت فراحزبی و فراگروهی با احترام به عقاید یک دیگر تنها به دور محور خواسته های مردم ایران که همانا 

الف – حذف کامل نظام جمهوری اسلامی

ب – جدایی دین از حکومت 

پ – پایبندی به اصول دموکراسی ست  با یکدیگر همراهی و همکاری کرده و قویا پشتیبان خواسته های مردم باشند.