پاسخ به ۴ پرسش شهروند

دکتر رضا مریدی- کنشگر حقوق بشر- وزیر دولت سابق  انتاریو

مبارزات اخیر مردم ایران در بیش از صد شهر علیه رژیم جمهوری اسلامی را چگونه ارزیابی می کنید؟

خیزش اخیر مردم ایران در بعد وسیع و در سرتاسر کشور دنباله ی خیزش ها و اعتراضاتی است که از ابتدای آغاز حکومت ولایت فقیه در ایران در جریان بوده است.

مردم ایران از همان ابتدای انقلاب به ماهیت این رژیم پی بردند و دیدند که این حکومت جز قتل و کشتار، فقر و فساد، جنگ و تخریب، تفتیش عقاید و تحمیل ایدئولوژی من در آورده ولایت فقیه که اختیار یک ملت را در دست یک آخوند قرار می دهد، چیزی برای ملت ایران به بار نخواهد آورد. متأسفانه زمام امور کشور در ۴۰سال گذشته به دست مشتی انسان های نالایق و فاسد افتاده است و ملت ایران برای رهایی خود و کشورشان از دست این فرقه به اعتراضات خود ادامه خواهد داد.

تفاوت این دور از مبارزات با گونه های پیشین چیست، و چرا به نظر می رسد که بیشتر امیدوارانه است؟

در مبارزات قبلی گروهی از ایرانیان تصور می کردند که شاید این حکومت به نوعی تغییر و تکامل یافته و اصلاح شود. این تفکر را عمدتا جناح به اصطلاح اصلاح طلب رژیم که نقش اپوزیسیون درون حکومت را بازی می کرد تبلیغ می کرد. ولی در سال های اخیر این جناح حکومت رنگ خود را باخته و دستش برای ملت ایران رو شده است.

اکنون کسی دنبال اصلاح رژیم نیست. آنچه که ملت ایران می خواهد انحلال رژیم جمهوری اسلامی در کلیت آن و جایگزینی آن با یک حکومت دموکراتیک و آزاد است که در آن همه ی ایرانیان با هر گونه تفکر سیاسی، مذهبی، فرهنگی و از هر گونه قوم و ملیتی بتوانند با آزادی و حقوق برابر و در سایه قانون در کنار همدیگر زندگی کنند و در آبادانی کشور عزیزشان ایران سهیم باشند.

به نظر شما ایرانیان بیرون کشور علاوه بر تظاهرات خیابانی چه کمک هایی می توانند به مردم ایران در مبارزه آنها برای احقاق حقوقشان از نظام جمهوری اسلامی بکنند؟

ایرانیان خارج از کشور نقش بسیار مهمی در مبارزات مردم ایران برای آزادی و دموکراسی ایفا می کنند. آنان در تظاهرات خیابانی،  اطلاع رسانی به جامعه کشوری که در آن زندگی می کنند و نیز به جوامع جهانی سهم مهمی دارند.

حمایت جامعه جهانی از حرکات آزادی خواهی ملت ایران تأثیر قابل توجهی در پیروزی این حرکات دارد و ایرانیان خارج از کشور بایست به حضور فعال خود در این حرکات ادامه دهند.

نقش و وظیفه نیروهای اپوزیسیون ایرانی در خارج و داخل کشور در این برهه حساس چیست؟

نیروهای اپوزیسیون خارج از کشور بایست به این واقعیت توجه داشته باشند که آنان در ایران مستقر نیستند، بلکه در خارج از ایران برای انحلال رژیم جمهوری اسلامی کوشش می کنند و مبارزه آنان با همدیگر در چنین شرایطی نه تنها بی معنی است، بلکه در نهایت به نفع رژیم تمام می شود. آنان باید بدانند که در شرایط فعلی و در تبعید علیرغم تفاوت عقیده سیاسی و حزبی، وجه مشترک آنان کوشش برای انحلال رژیم جمهوری اسلامی و استقرار حکومت آزاد و دموکراتیک در ایران است. لذا برای رسیدن به این هدف مشترک بایست تفاوت های عقیدتی و حزبی خود را کنار زده و با همدیگر همراه شوند.

مبارزه سیاسی آنان با همدیگر پس از آزادی ایران و استقرار آنان در کشور و برای به دست آوردن بیشترین کرسی های مجلس شورای ملی و به دست گرفتن دولت می تواند شروع شود.

در شرایط حاضر وظیفه کلیه احزاب اپوزیسیون و شخصیت های فعال سیاسی ایرانی اتحاد و یگانگی و پذیرش موجودیت همدیگر و احترام به احزاب و عقاید یکدیگر برای رسیدن به هدفی مشترک یعنی آزادی ایران است.