رادیو فردا: آمارهای گمرکی کره جنوبی نشان می‌دهد که صادرات این کشور به ایران در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال قبل آن با افتی بیش از هشت برابری، به ۲۸۱ میلیون دلار رسیده است.

واردات این کشور از ایران نیز تقریبا نصف شده و به دو میلیارد و ۱۳۴ میلیون دلار افت کرده است.

کره جنوبی اولین کشور در میان شرکای اصلی آسیای شرق ایران است که آمارهای کل سال ۲۰۱۹ را منتشر کرده است.

آمارهای ۱۱ ماهه چین نشان می‌دهد که صادراتش به ایران با افتی نزدیک ۳۶ درصدی به ۸.۱ میلیارد دلار و وارداتش از ایران با کاهشی بالای ۳۶ درصدی به ۱۲.۵۷ میلیارد دلار رسیده است.

در رابطه با هند، صادرات این کشور به ایران در ۱۱ ماهه سال ۲۰۱۹ حدود ۳۷ درصد افزایش یافته و به ۳.۵ میلیارد دلار رسیده، اما وارداتش با افتی ۷۷ درصدی به ۳.۳۶ میلیارد دلار کاهش یافته است.

در رابطه با ژاپن، آمارهای ۱۱ ماهه نشان می‌دهد که صادراتش به ایران با افتی ۱۱ برابری به حدود ۶۰ میلیون دلار و وارداتش از ایران با افتی بیش از سه برابری به ۱.۱۵ میلیارد دلار رسیده است.