Rob-Ford

شهروند- علی شریفیان: بنا به گزارش سی بی سی و رسانه های دیگر، روز سه شنبه این هفته راب فورد، شهردار مغضوب بزرگشهر تورنتو پس از کشمکش های زیاد که بر حسب معمول در رسانه ها  هم با آب و تاب بسیار انعکاس یافت، از دانیل دیل، گزارشگر تورنتو استار پوزش خواهی کرد. فورد که در شهرداری تورنتو سخن می گفت اعلام کرد از این که به این گزارشگر اتهام نادرست وارد کرده، او را «پدوفیل»(بچه باز) خوانده و از این که گفته این گزارشگر جاسوسی فرزندان او را می کرده، معذرت می خواهد.

راب فورد که مدتهاست همچون کیسه بوکس آماج انتقادها، حملات و اتهامات متعدد و گوناگونی شده، در سخنان خود یادآور شد: «من با تورنتو استار مسئله دارم و نه با دانیل دیل»، «من هیچگاه به آقای دیل تهمت پدوفیل بودن نزده ام. من هیچگاه این کلمه را در مورد او به کار نبرده ام. من نه فکر می کنم که آقای دیل پدوفیل است، و نه این که قصد داشته ام در اظهار نظرهایم چنین افترایی را در مورد او مطرح کنم.»

راب فورد که خطاب به خبرنگاران سخن می گفت، با تاکید خاطرنشان کرد: «بگذارید روشن و واضح بگویم که من شخصا هیچ وقت آقای دیل را ندیده ام که از پشت فنس (خانه ام) دزدکی عکس گرفته باشد.»

در عکس العمل به این پوزش خواهی، دانیل دیل، گزارشگر تورنتو استار اما گفته ها و معذرت خواهی شهردار را نپذیرفته و گفته است این معذرت خواهی شهردار کافی نیست و همچنان قصد دارد به اقدامات قانونی خود ادامه دهد و دادخواست خود مبنی بر غرامت خواهی از راب فورد را به علت افترا و تهمت وارد کردن، دنبال کند.

کارکنان و نویسندگان تورنتو استار زمانی که دانیل دیل علیه راب فورد شکایت کرد، اعلام کردند با همه قدرت و به تمامی از همکار خود پشتیبانی می کنند.