صدای امریکا: فرانسه در سواحل شرقی عربستان سعودی یک سیستم رادار برای تقویت نظام دفاعی عربستان مستقر کرده است. به گزارش رویترز روز جمعه ۲۷ دی، این مطلب را مقامات فرانسوی اعلام کردند.


تاسیسات نفتی عربستان که در حمله موشکی سپتامبر ۲۰۱۹ آسیب دید

پاریس پیشتر ایران را مسئول حملات پهپادی و موشکی به تاسیسات نفتی عربستان معرفی کرده بود. در آن حملات بزرگترین تاسیسات پالایشگاهی جهان برای مدتی فلج شد.

فرانسه قبلا قول داده بود که برای جلوگیری از حملات مشابه، به عربستان کمک می کند.