از خوانندگان

سلام. من۱۸سال است که سرپرست یک شرکت تولید اسید سولفوریک۹۸درصد هستم.

موضوعی که منو ناراحت می کنه، اینه که متاسفانه یک عده غیر انسان بر روی بدن انسانهای دیگر اسید می ریزند و ناراحت کننده تر اینکه نه صدا و سیما و نه روزنامه ها و نه حتی کانالها و …. در دنیای مجازی یک بار نشده راهکار کمک به فردی که اسید رویش پاشیده شده را اطلاع رسانی کنند.

چرا که قطعا اگر همان اول حادثه کمک رسانی شود به جرأت می توانم بگویم تا ۷۰درصد از سوختگی ناشی از اسید سولفوریک جلوگیری می شود.

راهکار: ابتدا با پارچه خشک (حتی لباس خود مصدوم) سریعا محل های اسید پاشی پاک شود و رطوبت اسیدها گرفته شود و بلافاصله بر روی ناحیه های اسید ریخته شده آب خیلی زیادی ریخته شود(با شلنگ آب یا اگر حوض آب نزدیک باشد کلا مصدوم در آب حوض قرار بگیرد)حداقل نیم ساعت اعضای بدن مصدوم که اسید ریخته شده با آب شستشو شود.

قطعا، هم درد مصدوم فوق العاده کمتر می شود و هم میزان سوختگی به میزان حداقل ۷۰در صد کمتر می شود.

علت علمیش هم به زبان ساده. اسید سولفوریک ماده ای است به شدت جاذب رطوبت. وقتی اسید روی اعضاء بدن ریخته می شود. بلافاصله اسید شروع می کند رطوبت پوست و گوشت را جذب کردن و این عمل تا زمانی ادامه پیدا می کند که رطوبت عضو تمام شود و یا اسید به واسطه ترکیب با رطوبت رقیق شود و دیگر واکنشی نشان ندهد.

و وقتی شما در ابتدا  اسیدها را از روی عضو صدمه دیده پاک می کنید و بلافاصله در معرض آب فراوان قرار می دهید، اسیدها رقیق می شوند و قابلیت سوزاندن که همان واکنش اسید با رطوبت پوست و گوشت است را از دست می دهد.

همین راهکار ساده اگر اطلاع رسانی شود از آلام مصدومین به میزان زیادی  جلوگیری می شود.

مانا باشید.