چهاردهم ماه دسامبر ۲۰۱۹ انتشارات ارزان در استهکلم برای رونمایی دو مجموعه شعر: “شریان تابوت” سروده انور عباسی و “بازیگوشانه”  سروده اکبر ذوالقرنین به فارسی  و انگلیسی به ترجمه علی رفیعی سرشکی برگزار شد.

در این شب علی رفیعی سرشکی شعرها را به انگلیسی دکلمه کرد و پیرامون شعر اکبر ذوالقرنین و نیاز ترجمه  ی آثار ایرانی به زبان های شناخته شده جهان سخن گفت.

اکبر ذوالقرنین شاعر، ترانه سرا و داستان نویس زاده همدان است در آبان ماه ۱۳۲۳.

کتاب های “مثل راهوار نسیم” و “سحر” را پیش از قیام ۵۷ در ایران منتشر کرده و از نوامبر ۱۹۷۶ در سوئد زندگی می کند.

از آغاز اقامت اش در استهکلم همزمان با کار و تحصیل این کتاب ها را منتشر کرده است:

دنیا سرزمین کوچکی است

دنیای کوچک ما (فارسی- سوئدی) با ترجمه طاهر صدیق

با زبان گل ها

نان و ترانه (مجموعه ترانه ها)

منظومه های کوچک زندگی

دیلم (سوئدی) با ترجمه های مکنوس تیلن، طاهر صدیق

این سکته سگ مصب

بازیگوشانه (سوئدی) با ترجمه مگنوس تیلن

انتظار

تو کوچه های تهرون، منتخبی از ترانه ها

بازیگوشانه (فارسی- انگلیسی) برگردان علی رفیعی سرشکی

مجموعه داستان “برمی گردیم ایران” فارسی- سوئدی

ترجمه نمایشنامه ای به نام “بیگانه” اثر آلان ادوال

آینه (آماده چاپ)

از اکبر ذوالقرنین بیش از پنجاه ترانه به اجرا درآمده و بر زبان ها جاری است، از جمله “دارم از یاد تو می میرم” با صدای محسن. “دریا” یا “اولین عشق” با صدای نیما چهرازی. روزبه نعمت الهی، جواد کمال در افغانستان، “پناهنده” با صدای امید طوطیان، “سفر” با صدای پویا و….