به نقل از هرانا: ملیحه جعفری دانشجوی نمایش عروسکی (تئاتر) پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران که آبان ماه امسال هنگام خروج از دانشگاه بازداشت شده بود، به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی کشور از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران ناحیه ۳۳ دادگاه شعبه ۲۶ به: 

ملیحه جعفری

 ۱- شش ماه حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی،

۲- ارائه‌ی خدمات عمومی رایگان به مدت ۲ ماه تحت نظر شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده وابسته به شورای عالی انقلاب فرهنگی، 

۳- پژوهش پیرامون حجاب اسلامی و آثار آن در نود صفحه‌ی دست‌نویس تحت نظارت شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده وابسته به شورای عالی انقلاب فرهنگی و

۴- رونویسی از کتاب «پسرک فلافل فروش»، «سه دقیقه در قیامت»، «خاطرات سفیر» به صورت دست‌نویس در مدت سه ماه محکوم شد!

شورای صنفی هنرهای پردیس