نوید باقرپور

نوید باقر‌پور نزدیک به ۲۰ سال به تدریس نقاشی مشغول است و عضو خانه هنرمندان و هنرهای تجسمی است، او در بیش از ۳۰ نمایشگاه داخلی و بین‌المللی شرکت کرده که در بعضی از آنها جوایزی را دریافت کرده است . 

لطفا کمی درباره سبک کاری خود توضیح دهید؟ 

سبک کاری من رئال و هایپر رئال و آبستره است، رئال مبتنی بر واقع‌گرایی است ولی تفاوت هایی با سبک های متاخری چون هایپر رئال دارد. 

در نقاشی واقع‌گرا نقاش متمرکز بر شکل و فرم، موضوع را آنچه که هست پیاده می‌کند. رعایت تناسب ها، آناتومی و جزئیات موجود ولی وقتی در نشان دادن جزئیات تاکید اغراق شده ای صورت گیرد به هایپر رئال نزدیک می‌شود. 

شما سالها درحال تدریس هستید، وضعیت هنر روز دنیا با هنرمندان داخل ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

در این سالها آثار هنرمندان ایرانی در بازارهای جهانی با استقبال مواجه شده، اکثر آثار ایرانی در دل خود پیامی نهفته دارند که می‌توانند با مخاطبان غیر ایرانی ارتباط برقرار کنند و این نشانگر آن است که آثار هنرمندان داخل ایران به لحاظ فرم و محتوا چیزی از ارزش‌های هنر روز کم ندارد. 

وضعیت اقتصاد هنر در داخل ایران را چگونه می‌بینید؟ 

با اینکه هنر نقاشی در دنیای امروز جای خود را در اقتصاد باز کرده، ما شاهد بی‌توجهی به نقاشان و آثار خوب آنها هستیم، مشکل آنجاست که نقاشی را به عنوان یک حرفه نمی‌نگرند و این باعث شده نقاشان جوان همواره با مشکلات متعددی مواجه باشند. 

نوید باقرپور

از طرفی خالقان آثار هنری باید در عین حال که استقلال ذهن هنرمند را دنبال می‌کنند، بتوانند با مخاطب هم ارتباط برقرار کنند.  در کل من آینده اقتصاد هنر، مشخصا نقاشی را روشن ارزیابی می‌کنم.

شما نقش هنرکلاسیک ایران را در آموزش آکادمیک چگونه می‌بینید؟ 

ساختارها و اصول نقاشی کلاسیک ایرانی می‌تواند باعث افزایش مهارت‌های هنر‌جو شود. این گنجینه غنی است که می‌تواند بار محتوایی ذهن هنرجو را تقویت کند. 

هنر کلاسیک ایرانی و المان های آن به نظر من هیچ‌گاه نقش مانع در خلاقیت هنرمند را نداشته و اگر از آن درست و به‌جا استفاده کنند می‌توانند به سبک های ماندگاری چون مکتب سقاخانه منجر شود. 

شما در زمینه آموزش نقاشی کتاب منتشر کردید، به چه موضوعاتی پرداختید؟

من به فلسفه و اسلوب پرداختن به هنر اشاره کردم، به آنچه می‌بینیم و به آن باور داریم که از تجربه شخصی ما و عوامل بیرونی ناشی می‌شود،  و در نهایت به برداشت ها از زوایای مختلف به اثر هنری پرداخته ام. 

در کتاب دیگرم به اصول و مبانی نقاشی پرداخته ام که با اقبال همراه بوده و به چاپ چهارم رسیده . در این کتاب به تجربه های شخصی در برخورد با هنرجویان و دیگر هنرمندان پرداخته ام.

من فکر می کنم اگر جامعه ایرانی با هنر آشتی کند و با آن زندگی کند می‌تواند تاثیر مثبت آن را در کوتاه مدت و دراز مدت ببیند، پرداختن بیشتر به هنر می‌تواند به صلح درونی منجر شود.