۱۶ فروردین ۱۳۹۹

به: سازمان بهداشت جهانی

سازمانهای حقوق بشری

ما امضاء کنندگان زیر، به عنوان گروهی از فعالان سیاسی، اجتماعی و حقوق بشری در ایران، درخواست کمکهای فوری و اضطراری برای جلوگیری از پیشرفت روزافزون ویروس کرونا در میهن خود را داریم که به باور ما تا مدت زیادی ادامه خواهد داشت. به دلیل کمبودهای مزمن امکانات بیمارستانی، ابزار و داروهای پزشکی و بهداشتی و کادر درمان، شمار زیادی از مردم ایران روزانه دچار این بیماری می شوند.

سوء مدیریت، ناکارآمدی و فساد ساختاری در جمهوری اسلامی باعث گسترش سریع ویروس کوید-۱۹ در کشور شده و ایران را به یکی از مراکز بیماری در جهان تبدیل کرده است.

در چنین شرایطی هم میهنان عزیز مسئولانه، داوطلبانه و خیرخواهانه به کمک کادر درمان و مدافعان سلامت می شتابند و دریافت و نظارت بر توزیع کمک ها را هم بر عهده می گیرند. از کلیه ایرانیان داخل و خارج کشور نیز که داوطلب کمک به رفع این فاجعه ملی و پیامدهای آن هستند، درخواست کمک داریم.

برای رساندن  به هنگام کمکها و متناسب با اولویت ها پیشنهاد می شود نمایندگان پزشکان، پرستاران، کادر درمان، سازمان های مردم نهاد مستقل، نیکوکاران، نمایندگان سازمانهای مردم نهاد صنفی و نیز مددکاران اجتماعی که تجربه و صلاحیت علمی کار تیمی را داشته اند به ما بپیوندند تا با سازماندهی و برنامه ریزی منسجم اهداف زیر را پیگیری نماییم:


یک: کمکها توسط حسابرسان رسمی نظارت دقیق مالی خواهد شد.

دو: بیماران مبتلا و خانواده های آنان، سربازان، زندانیان، زنان بی سرپرست، کارگران بیکار و کسانی که به اجبارشغل خود را از دست داده خانه نشین شده هیچگونه درآمدی ندارند و کودکان بی سرپرست توسط تیم نامبرده شناسایی، رتبه بندی و برپایه اولویت و مقدار کمکهای رسیده به یاری آنان می شتابیم.

سه: امضا کنندگان این نامه یک “کمیته امداد ملی” منتخب را با حضور نمایندگان سازمان های مردم نهاد نظیر سازمان نظام پزشکی زیر نظر سازمان بهداشت جهانی تشکیل می دهند که اعتماد جهانی و ملی حاصل شود و جلوی نفوذ فساد حکومتی گرفته شود.

محمد حسین آقاسی، حمید آصفی، شهلا انتصاری، داود هرمیداس باوند، گیتی پورفاضل، عیسا خان حاتمی، مهدی خزعلی، کورش زعیم، حشمت طبرزدی، اسماعیل مفتی زاده

رونوشت: ملت بزرگ ایران (هموطنان داخل و خارج از کشور)

در چنین شرایطی ما درپی درخواست کمکهای فوری از سازمان بهداشت جهانی، سازمانهای بین المللی، امداد رسان، حقوق بشری و همچنین ازشما ایرانیان داخل و خارج هستیم و می خواهیم که با کمیته امداد ملی در شرف تشکیل در ارتباط مستقیم باشید.

سوم آوریل ۲۰۲۰م تهران- ۱۵ فروردین ۱۳۹۹

فهرست پشتیبانان:

پروفسور سید حسن امین، عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران – سامان ششم، محمد اویسی، عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران – سامان ششم، عباس پالیزدار، مسئول کمیته تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضائیه، حمید بی آزار، اتحاد دموکراسی خواهان ایران،  حسین ذوالفقاری، مهستان جبهه ملی ایران – سامان ششم، علی رشیدی، عضو هیئت رهبری جبهه ملی ایران – سامان ششم، اشکان رضوی، عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران – سامان ششم، حسین زادعیسا، جنبش آزادیبخش مردم ایران – جاما، شاهین سپنتا، عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران – سامان ششم، علی شجاع، عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران – سامان ششم، دکتر حمید شمس، عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران – سامان ششم، نظام الدین قهاری، جنبش آزادیبخش مردم ایران – جاما، محمد کریمی (زندانی سیاسی- جبهه ملی ششم)، ناصر کمیلیان، عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران – سامان ششم، بیژن گل افرا، عضو حزب نهضت آزادی، سعید محمدی، جبهه ملی ایران- سامان ششم، مسئول شاخه شیراز، نرگس منصوری (از ۱۴ تن امضا کننده کناره گیری علی خامنه ای)، مجتبی موسوی، عضو شرای مرکزی جبهه ملی ایران – سامان ششم، فتح الله نجاتی مازگر، عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران – سامان ششم، علی نظری، نماینده ادوار مجلس و مسئول روزنامه مستقل