کانون نویسندگان ایران “در تبعید” با اندوه فراوان درگذشت منتقد، شاعر و پژوهشگر گرانقدر و کم تا، ملیحه تیره گل ( م.رازین) را به اطلاع هم میهنان عزیز می رساند. ملیحه تیره گل، عضو کانون نویسندگان ایران ” در تبعید”،  در گسترۀ نقد و پژوهش ادبی آثار ماندگاری ازخود بر جای گذاشته است.  

از راست: منصور خاکسار- حمیدرضا رحیمی- اسفندیار منفردزاده- ملیحه تیره گل- مسعود نقره کار

نقد تحلیلی ” اندیشه در شعراسماعیل خوئی و خاستگاه آن” ( سال ۱۳۷۵) ، مقدمه ای برادبیات فارسی در تبعید( ۱۳۷۵-۱۳۵۷)  منتشر شده در سال ۱۳۷۷ ، و مجموعه ۱۴ جلدی ” روایتی از ادبیات فارسی درتبعید”، از گنجینه های نقد و پژوهش ادبی، کارهای درخشان ملیحه تیره گل هستند. از ملیحه تیره گل دفترهای شعر «از خفای خود» و «کاکتوس»، و «کوه جواب می‌دهد» ( مجموعه مقالات دربارۀ شعر و داستان)  منتشر شده است.  سایت ادبی ” غرفۀ آخر”، از فعال ترین و با کیفیت ترین سایت های ادبی، سایت ملیحه تیره گل است.

کانون نویسندگان ایران ” در تبعید” با اندوه و دریغ بسیار، درگذشت این بانوی بزرگوار را به خانواده و دوستان وی، و به خانواده فرهنگ و ادبیات فارسی تسلیت می گوید.

کانون نویسندگان ایران ” در تبعید”

۲۱ ماه مه ۲۰۲۰

اول خردادماه ۱۳۹۹