جیم فلاهرتی وزیر اقتصاد دولت فدرال و وزیر مسئول منطقه تورنتوی بزرگ اعلام کرد بودجه ۲۰۴ میلیون دلاری جهت  …


شهروند ۱۲۳۱  پنجشنبه ۲۸ می  ۲۰۰۹


 

اطلاعیه مطبوعاتی ـ اتاوا، انتاریو، ۲۵ می ۲۰۰۹ ـ جیم فلاهرتی وزیر اقتصاد دولت فدرال و وزیر مسئول منطقه تورنتوی بزرگ اعلام کرد بودجه ۲۰۴ میلیون دلاری جهت اجرای ۹ طرح به تورنتوی بزرگ تخصیص داده شده است.

دولت کانادا بر اساس یک طرح دو ساله یک بودجه دو بیلیون دلاری جهت ارتقا وضعیت دانشگاه های کشور تخصیص داده است.در همین راستا فلاهرتی در سخنرانی خود اعلام کرد:«دولت فدرال در تورنتوی بزرگ به عنوان محرک های اقتصادی سرمایه گذاری های کوتاه مدتی می کند.و از سوی دیگر روی بخش تحقیقات و نوآوری سرمایه گذاری های بلندمدت انجام می دهد. سرمایه گذاری در دانشگاه ها ساختن فردایی بهتر برای کاناداست.»

بودجه دریافتی دانشگاه های ناحیه تورنتوی بزرگ به شرح ذیل است:

ـ دانشگاه پلی تکنیک رایرسون ۱۶.۴۵میلیون دلار

ـ دانشگاه تورنتو ـ می سی ساگا ۳۵ میلیون دلار

ـ دانشگاه تورنتو ـ اسکاربرو ۳۵ میلیون دلار

ـ دانشگاه تورنتو ـ کمپس سنت جرج تورنتو ۵.۵ میلیون دلار

ـ دانشگاه یورک۳۵ میلیون دلار

ـ کالج جرج براون ۳۰ میلیون دلار

ـ انستیتوی تکنولوژی و آموزش عالی کالج شرایدن ۱۵.۶ میلیون دلار

ـ کالج هنرهای کاربردی و فن آوری دورهام ۱۰ میلیون دلار

ـ انستیتوی فن آوری دانشگاه تورنتو ۲۲.۷ میلیون دلار

برنامه های زیرساختاری محرک اقتصادی خوبی خواهد بود، زیرا فرصت های کاری زیادی برای مهندسان، آرشیتکت ها، تجار و تکنیسین ها است.همچنین بخش تحقیقات و آموزش برنامه های علمی را پویاتر می کند. برنامه توسعه اقتصادی کانادا برای مدت زمان طولانی بودجه ۱۲ بیلیون دلاری در نظر گرفته تا از این طریق بتوان در بخش های زیرساختاری سرمایه گذاری کرد.