جمعه شب در جشن  انتخاب روزنامه نگار برگزیده ملی کانادا در مونتریال، تورنتو استار به عنوان روزنامه برگزیده سال انتخاب شد و  …


شهروند ۱۲۳۱  پنجشنبه ۲۸ می  ۲۰۰۹


 

تورنتو استارـ۲۳ می: جمعه شب در جشن  انتخاب روزنامه نگار برگزیده ملی کانادا در مونتریال، تورنتو استار به عنوان روزنامه برگزیده سال انتخاب شد و تیم همکاران این رسانه نوشتاری جوایزی دریافت کردند. برندگان روزنامه تورنتو استار عبارتند از:

ـ تیم گزارشگران تحقیقی برای تحقیق  روی برنامه قربانیان محل کار، تولید مجموعه ای از مطالب در مورد امنیت محل کار در انتاریو و مشخص کردن نقش امنیت محل کار و داشتن حق بیمه.

ـ Lucas Oleniuk عکاس تورنتواستار برای عکس بسیار جالبی که از یک دختر دانش آموز در کمپ پناهندگان در شمال کنیا گرفته بود.

 Kenneth Kiddگزارشگر استار وChristopher Hume  ستون نویس استار برای نوشتن مقالاتی در خصوص نیازهای مردم شهری و نواحی حاشیه ای تورنتو به مسکن و خدمات زیر ساختاری.

مایکل کوک ویراستار تورنتو استار می گوید:«این جوایز گستردگی کار تیم های ما را نشان می دهد.تیم های گزارشگران تحقیقی، عکاسان و مقاله نویسان بسیار خوش درخشیدند». قضات در بخش های یاد شده ۲۲ جایزه به روزنامه نگاران تیم تورنتو استار دادند و هر یک از برندگان یک چک ۱۰۰۰ دلاری دریافت کردند. باشگاه خبرگزاری های تورنتو در سال ۱۹۴۹ NNA  را خلق کرد تا به روزنامه نگارانی که در روزنامه های چاپی کانادا کار می کنند، ارج نهاده شود.