شهروند- دیروز جمعه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، اعلام کرد که اگر جاستین ترودو در مذاکرات نفتا بر روی مواضعش پافشاری کند آمریکا با اعمال مالیات بر روی خودروهای ساخت کانادا این کشور را تخریب خواهد کرد. این اولین بار است که دونالد ترامپ در هنگام تهدید کانادا از کلمه ی تخریب استفاده می کند.

 

دونالد ترامپ می گوید که تاکنون با کانادا بسیار کنار آمده است و دیگر زمان آن رسیده است که کانادا با آمریکا درست برخورد کند. کریستیا فریلند، وزیر امور خارجه ی کانادا، از جزییات مذاکرات نفتا که از چند روز پیش از سر گرفته شده است هنوز سخنی به میان نیاورده است اما برخلاف لحن تهدید آمیز ترامپ، فریلند مذاکرات را بسیار سازنده توصیف کرد.

دونالد ترامپ در ضمن تهدیداتش بارها گفت که دلش نمی خواهد با کانادا بد رفتار کند ولی امتیازاتی که کانادا می خواهد به نظر او به نفع امریکا نیست و او در مقابل از مالیات خودرو ساخت کاناد به عنوان اهرمی برای تحت فشار دادن و تخریب کشور همسایه ی شمالی اش استفاده خواهد کرد.

ترامپ می گوید که مالیات خودرو فشاری است که کشورها نمی توانند در مقابل آن بایستند و هربار او از این اهرم استفاده کرده است کشورها کوتاه آمده و مذاکرات به نفع آمریکا پیش رفته است.

اقتصاددانان در کانادا معتقدند که مالیات خودرو کانادا را تخریب نخواهد کرد اما به لحاظ اقتصادی ضربه ی بسیار سهمگینی بر کانادا است. این مالیات باعث خواهد شد که حدود ۱۶۰۰۰۰ شغل در کانادا ، که تقریبا تمام آن در انتاریو است، از بین برود و رشد اقتصادی کانادا را به میزان یک چهارم نرخ کنونی کاهش دهد. کانادا سال گذشته معادل  ۵۷ میلیارد دلار خودرو و معادل ۱۵ میلیارد دلار قطعات خودرو به آمریکا صادر کرده است.