روبی دالا نماینده حزب لیبرال از حوزه برمپتون ـ  اسپرینگ دیل توانست به رغم تمامی بحث ها و جدل هایی که بر سر ماجرای خشونت با پرستارانش…

شهروند ۱۲۳۱  پنجشنبه ۲۸ می  ۲۰۰۹


 

تورنتو استار- ۲۳ می: روبی دالا نماینده حزب لیبرال از حوزه برمپتون ـ اسپرینگ دیل توانست به رغم تمامی بحث ها و جدل هایی که بر سر ماجرای خشونت با پرستارانش، پیش آمده بود، ظرف دو هفته ی گذشته توانست به اندازه ی کافی عضو حزب و حامی مالی پیدا کند تا در انتخابات بعدی کاندیدایی حوزه ی انتخابیه اش را در دست داشته باشد.  

تمام۷۷ عضو حزب لیبرال در پارلمان کانادا، تا اول جون ۲۰۰۹ فرصت دارند تا هر یک ۴۰۰ عضو که به حزب حق عضویت پرداخت می کنند و ده نفر حامی مالی حزب بیابند تا بتوانند حوزه ی انتخابیه ی خود را حفظ کنند، در غیر این صورت مجبورند برای انتخابات آینده با کاندیداهای احتمالی حزب در آن حوزه مبارزه کنند.طی نه روز گذشته دالا تلاش زیادی کرد تا بتواند تقاضاهای حزب را برآورده سازد و موفق هم شد.

به گفته ی سناتور دیوید اسمیت، رئیس کمپین لیبرال ها، تاکنون بجز دالا ۴۱نماینده ی دیگر پارلمان توانسته اند به حد نصاب تعیین شده برسند که از آن جمله اند: کارولین بنت از سنت پل، راب اولیفانت از غرب دان ولی، برایان ویلفرت از ریچموند هیل، یاسمین راتانسی از شرق دان ولی و میچل سیمسون از جنوب غربی اسکاربرو.