بنا بر یافته‌های یک پژوهش جدید، مصونیت در مقابل کووید۱۹ پس از ابتلا به آن ممکن است تنها دو تا پنج ماه دوام داشته باشد.

به گزارش نیوزویک، پژوهشگران در یک مقاله پیش از انتشار (مقاله‌ای که هنوز مورد بررسی و راستی‌آزمایی دقیق کارشناسان قرار نگرفته است) نوشته‌اند که بنا بر مطالعات آنها، مصونیت بیمارانی که عوارض کووید۱۹ در آنها خفیف بود، ممکن است مثل سرماخوردگی زودگذر باشد.

اعضای این تیم پژوهشی خون ۶۵ بیمار مبتلا به کووید۱۹ که شدت بیماری در آنها از ضعیف تا وخیم بود را تا ۹۴ روز بعد از بهبود یافتن آنها، مورد آزمایش قرار دادند. پلاسمای خون بیش از ۹۵ درصد از این بیماران حاوی پادتن ویروس جدید کرونا بود. ولی ۶۵ روز بعد از اولین آزمایش خون، درصد بیمارانی که در خونشان هنوز پادتن وجود داشت به ۱۶.۷ درصد کاهش یافته بود.

کارشناسان می‌گویند که تایید درستی یافته‌های این پژوهش مستلزم بررسی‌های بیشتر است. 

 

صدای امریکا