آرش عزیزی: اگر شما هم جزو کسانی هستید که از خیابان ۱۶ام بین تقاطع‌های آن با واردن و کندی استفاده می‌کنید حتما چند هفته‌ای است با تاخیر به کار و زندگی خود می‌رسید. خبر بد این‌که این تاخیرها تا ماه نوامبر ادامه خواهد داشت.

از دوشنبه‌ی این هفته یک لاینِ کامل این خیابان برای ساخت و ساز مربوط به آب تعطیل شده است. در زمان شلوغی اول صبح دو لاین غربی و یک لاین شرقی کار خواهند کرد. در ساعات دیگر دو لاین شرقی و یک لاین غربی برای آهسته‌‌تر کردن ترافیک.

سایر ساخت و سازهای مارکهام و ریچموند هیل، از جمله ساخت و ساز در بزرگراه ۷ام، که، از شما چه پنهان، سر کار رسیدن خبرنگار شما را نیز با مشکل مواجه می‌کند، احتمالا زودتر خاتمه خواهند یافت.

برای اطلاعات بیشتر به وب‌سایت منطقه‌ی یورک، york.ca، مراجعه کنید.