روز گذشته یک خبر در صدر اخبار جهان بود، مردم ایران متحدانه در یک رفراندوم اینترنتی، در توئیتر، به اعدام نه گفنتد!

هشتگ اعدام نکنید، ترند جهانی شد و به قول برخی رسانه ها میلیاردها نفر این را دیدند.

دنیا یک بار دیگر چهره واقعی جامعه ایران را دید. چهره جامعه ای مدرن، آزادیخواه، انساندوست و علیه قتل عمد دولتی!

ما همه آزادیخواهان تورنتو را فرا می خوانیم که با ما همراه شوند در اعتراض به احکام ضد انسانی اعدامهای اخیر!

این تظاهرات حمایتی با رعایت کلیه مقرارت دوران کرونا برگزار می شود، لطفا با خود ماسک و مواد ضدعفونی (Hand Sanitizers) بیاورید!

زمان: شنبه ۱۸جولای ۲۰۲۰ ساعت ۳ بعدازظهر

مکان: تورنتو، میدان مل لستمن

برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن زیر تماس بگیرید: ۴۱۶-۴۷۱-۷۱۳۸

کمیته بین المللی علیه اعدام در تورنتو