مهناز افخمی فعال پر سابقه حقوق زنان در گفت و گو با سمیرا محی الدین روزنامه نگار و تهیه کننده رادیو سی بی سی- کانادا

Date: Thursday, July 23

Time: 7:30pm EST/4:30pm PST

LIVE VIA YOUTUBE

Please Register AT: bit.ly/3205Ysj