شورای عالی قوه قضائیه می‌گوید دولت روحانی اعلام کرده است که ۲۷ میلیارد دلار ارز ناشی از صادرات به کشور برنگشته، ولی فقط گزارش «هفت میلیارد دلار» آن را به قوه قضائیه فرستاده است.

خبرگزاری‌های ایران روز دوشنبه ۱۳ مردادگزارش دادند یکی از اعضای شورای عالی قوه قضائیه در نشست امروز آن این خبر را اعلام کرده و گفته است که مسئول بازگشت ۲۰ میلیارد دلار دیگر، «عموماً شرکت‌های بزرگ دولتی و نیمه دولتی هستند.»

این گزارش‌ها می‌افزاید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه، به سازمان بازرسی دستور داده است «به فوریت» در خصوص سه چهارم ارزهای صادراتی که برنگشته و دولت گزارش آن را نداده است بررسی کرده و نتیجه آن را گزارش کند.

بانک مرکزی ایران دوم مرداد اعلام کرد که اسامی ۲۵۰ نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی را که از بازگرداندن ارز صادراتی به کشور خودداری می‌کنند، به قوه قضائیه فرستاده است.

بانک مرکزی افزوده بود که این افراد بخشی از ۲۷ میلیارد دلار ارز ناشی از صادرات کالا را به کشور بازنگردانده‌اند.

این فهرست در حالی ارائه شده که اواسط تیرماه یک مقام قضایی در تهران گفته بود کسانی که پیشتر بانک مرکزی به عنوان صادرکننده متخلف در زمینه ارز معرفی کرده بود، «قابل شناسایی» نیستند یا به گفته او وجود خارجی ندارند.

رادیو فردا