میرحسین موسوی، نامزد اصلاح طلب ریاست جمهوری ایران می گوید در صورت پیروزی در انتخابات قوانین تبعیض آمیز علیه زنان را بازنگری می کند.

شهروند ۱۲۳۲  پنجشنبه ۴ جون  ۲۰۰۹


 

بی بی سی: میرحسین موسوی، نامزد اصلاح طلب ریاست جمهوری ایران می گوید در صورت پیروزی در انتخابات قوانین تبعیض آمیز علیه زنان را بازنگری می کند.

آقای موسوی که در جمع طرفداران زن خود در تهران سخنرانی می کرد، خواستار اصلاح قوانین ناعادلانه برای زنان شد.

او همچنین ضمن ارائه طرحی برای بهبود وضع زنان، خواستار تعریف جایگاه جدید زنان ایرانی به وسیله فرهیختگان شد.

موسوی در حالی که با فریاد "موسوی، موسوی" هوادارانش مواجه بود، بر جمع آوری گشت های ارشاد در خیابان ها تاکید کرد.

زنان حاضر در این مراسم همچنین در شعارهایی خواستار جمع آوری این گشت ها شدند.

میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد اصلاح طلب ریاست جمهوری وعده داده اند در صورت پیروزی در انتخابات گشت های ارشاد پلیس را جمع خواهند کرد ولی با توجه به استقلال نیروی انتظامی از قوه مجریه درباره چگونگی این طرح صحبت نکرده اند.

زهرا رهنورد، همسر میر حسین موسوی نیز که او را در این سخنرانی همراهی می کرد، در سخنانی خواستار توانمندی اقتصادی زنان و به کارگیری آنها در سطوح عالی کشور شد.

معصومه ابتکار، رئیس سابق سازمان حفاظت از محیط زیست، الهه کولایی و فاطمه راکعی از نمایندگان سابق مجلس آقای موسوی را در این سخنرانی همراهی می کردند.

موسوی در این سخنرانی خواستار ارتقای امنیت انسانی، حقوقی و قضایی زنان، ارتقای بهره‌وری سرمایه‌های انسانی زنان، توسعه مشارکت اجتماعی آنها، توانمندی اقتصادی زنان و بهبود کیفیت زندگی آنها شد.

میرحسین موسوی در سخنانش گفت: احساس ظلم، تبعیض و نارسایی که در جامعه نسبت به زنان وجود دارد باعث طرح مطالباتی برای این قشر از جامعه شده است.

موسوی با اشاره به مشکلات زنان در جامعه، ارتباط آنها با فقها و گرفتن نظر مساعد آنها را برای حل این مشکلات ضروری دانست.

او همچنین بر ضرورت ترسیم تصویر زن جدید ایرانی از سوی فرهیختگان و حقوقدانان جامعه تاکید کرد.

موسوی همچنین بر قول هایی که در رابطه با بهبود وضع زنان داده تاکید کرد و شرط اجرایی شدن آنها را همراهی آنها با خود دانست.