یکی از مواردی که داشتن و اعلام آن برای بیمه نمودن اتومبیل از ضروریات است شماره شاسی یا همان ( (VIN است . جهت اطلاع شما خوانندگان محترم بایستی اذعان کرد که همه بروکرها و نمایندگان بیمه از نرم افزاری استفاده می کنند که با وارد کردن شماره شاسی تمامی اطلاعات اتومبیل از قبیل سال ساخت- مدل – ظرفیت سرنشین- سیلندر- حجم موتور حتی کشور سازنده (مونتاژ کننده) را شامل می شود.

اما این همه موارد نیست بلکه شرکتهای بیمه برای اطلاع از وضیعت اتومبیل از زمان ساخت تا زمانی که قرار است آن را بیمه نمایند قرارداد خاصی بین خودشان اعمال کردند که به کدهای شناسایی معروف است به این معنی که اگر اتومبیلی سرقت شده باشد یا خسارت یا تلف کلی دیده  و شرکت بیمه کل سرمایه بیمه را پرداخته یا حتی اگر( تلف کلی رخ نداده و فقط به علت تصادف) خسارت جزیی به بیمه گذار (خریدار بیمه) داده باشد و صاحب اتومبیل برای اینکه بتواند مجدد از اتومبیل استفاده کند آن را تعمیر کرده مثلا مجبور به تغییر کل بدنه یا موتور شده آن موقع با درج یک شماره یا حرف (در بعضی موارد حتی تغییر یک شماره یا حرف) در کد شناسایی شاسی تمامی این اطلاعات را به مقامات مسئول/شرکت بیمه آتی و به تبع آن صاحب احتمالی بعدی اتومبیل منتقل می کند. با این روش همه با گرفتن مشورت از بروکر یا شرکت بیمه قادرند بفهمند اتومبیلی که خریداری کردند قبلا خسارت کلی داشته یا بر اثرسانحه طبیعی از قبیل سیل- طوفان – تگرگ و گردباد خسارت جزیی داشته و نهایتا تعمیر شده است.

تعداد شماره شاسی مجموعا ۱۷ عدد و حرف است که به قرار ذیل تعریف و کد گذاری شده:

اولین عدد نمایانگر کشور سازنده اتومبیل است.

دومین عامل که حرف است نشانگر کمپانی سازنده اتومبیل می باشد.

سومین عامل که حرف است نشانگر نوع اتومبیل می باشد.

چهارمین تا هشتمین عامل که ترکیبی از عدد و حرف است نشانگر نوع ماشین- نوع موتور- نوع بدنه – مدل و مشخصات فنی دیگر است.

نهمین عدد مربوط می شود به کدهای ایمنی و امنیتی اتومبیل.

دهمین عامل که معمولا حرف است به سال ساخت اتومبیل اشاره می نماید.

 یازدهمین عامل که باز هم حرف است مربوط به اطلاعات محل کارخانه ای است که اتومبیل در آنجا ساخته یا مونتاژ شده است.

 دوازدهمین تا هفدهمین عامل که ترکیب عدد و حرف است فقط به کد انحصاری همین اتومبیل اشاره می کند و کد شناسایی تولید/ کنترل کیفی و اصطلاحا شناسنامه خودرو میباشد.

حالا که به اهمیت شماره شاسی اتومبیلتان پی بردید بد نیست که از محل آن هم مطلع باشید. معمولا در بالای داشبرد زیر شیشه – درجلوی ماشین که موتور تعبیه شده – در کنار در راننده  و در برگه مالکیت اتومبیل. شاید بد نباشد در زمانی مقتضی این پلاکها را با هم مقایسه کنید و از یکسان بودن آنها مطمئن گردید در صورت مشاهده اختلاف به مقامات ذیصلاح مورد را گزارش نمایید.

شاد و سلامت و سربلند باشید.