برای شهادت نوید افکاری عزیزمان

میرزا ملکم خان (۱۸۳۱-۱۹۰۸میلادی) روزنامه نگار و روشنفکر عصر مشروطه می نویسد: ” … به جهت رفع ظلم از جهان، اصلاً به ظالم نباید پرداخت، بلکه به مظلوم باید گفت که: ای … (فلان)! تو که در قوت و عدد و مکنت از ظالم به مراتب بیشتری، تو چرا متحمل ظلم می شوی؟ از خواب غفلت بیدار شو، گور پدر ظالم را بسوز”.

 در این روزهای جانکاه که ظالم شمشیرش را از رو بسته و بی محابا خون می ریزد و برای آزادیخواهان رجز می خواند، سوال اینجاست که این همه وقاحت و بی شرمی از کجاست که اینگونه نوید نازنین ما را به خاک و خون می کشد. بی شک این درجه از قساوت برای نیل به دو هدف است، تا برای مردم داخل مصداق النصرو بالرعب باشد و برای خارج نشینان که هشتک (نوید را نکشید) را جهانی کردند، بسان یک دهن کجی.

شاید به زعم ضحاک چنین باشد اما روی دیگر سکه چیز دیگری است و آن اینکه میزان بی شرمی و گستاخی اهریمن در قتل پهلوان مظلوم ما چنان از حد خارج بود که خشم و نفرت مردم را به اعلا درجه خود رسانده است و مطمئناً این اشتباه رژیم سکوت بسیاری را خواهد شکست و خون نوید همچون پیکر بردار شده یحیی بر دروازه جوزجانان که دودمان بنی امیه را به دست ابومسلم به باد داد، سرانجام گریبان خامنه ای و یارانش را خواهد گرفت.

 اگرچه ازنخبگان و اهالی کشتی و هنر در داخل کشور انتظار بیشتری می رفت، ولی بیایید کلاهمان را قاضی کنیم وسکوت آنان را درک کنیم. چه، بسیاری از آنان هوشیارانه سر در سکوت دارند تا در موقع مناسب بر لشگر ظلم بتازند. اما روی سخن من با خارج نشینان است که سر در گریبان خویش دارند و منافع خود را به سربلندی ایران ارجح می دهند. پس بیایید عرصه را بر ضحاک زمان تنگ کنیم و دست از سکوت بکشیم و فریادی باشیم برای تمام نویدهای میهن.

راهکار اما روشن است. تحریم رژیم اسلامی. رژیمی که بیش از چهل سال است که ما را منکوب و سرکوب کرده است و داعش وار زنان ما را به عقب رانده است، ورزشکاران ما را در میادین ورزشی با باخت های جعلی در مقابل اسرائیل تحقیر کرده است و رژیمی که پهلوان ما را کشته است. حققیقت این است که رژیم ملایان از ورزش و ورزشکاران برای پروژه عادی سازی استفاده کرده است تا به جهان بقبولاند که در ایران همه چیز عادی است و چون ایران پرچمدار تمدن اسلامی است پس هر چیز از جمله ورزش بر طبق ارزشهای اسلامی انجام می شود و از این طریق به سیستم ظالمانه و متحجرانه خود پیراهن عافیت می پوشاند تا در عرصه بین المللی وجهه ای عادی و امروزی داشته باشد.

پس بیایید برای بی اعتبار کردن این نظام فاسد، آنرا از حربه عادی سازی اش خلع سلاح کنیم و در این راه با مجامع بین المللی و بخصوص اتحادیه جهانی کشتی و کمیته المپیک و سایر نهادهای ورزشی تماس گرفته و درخواست تحریم ورزش رژیم اسلامی را بنمائیم.