شهروند ـ آرش عزیزی: دوشنبه‌ ی این هفته در میان اندوه فعالان حقوق مهاجران و پناهجویان، دختر هم‌جنس‌گرای مکزیکی که از سال ۲۰۰۷ در تورنتو پناه جسته بود، علیرغم تاکید او بر این واقعیت که در کشورش با تعقیب جنسی روبرو است، به مکزیک پس فرستاده شد.

در حالی که میلیون‌ها شهروند تورنتو و کانادا سال نو را با خوشی آغاز می‌کنند، این دخترِ جوان داستان غم ‌انگیز و آشنای پناهجویان را از سر می‌گذراند.

برندا گارسیای ۳۰ ساله پیش از رفتن اجازه دیدار با برادر خود را یافت.

دانیل گارسیا، برادر برندا،‌ در مصاحبه با تورنتو استار که به زبان اسپانیایی انجام شده، گفته:”به او گفتم دوستش دارم و اگر بتوانم این‌جا وضعیت قانونی پیدا کنم،‌ دنبالش می‌فرستم”.

دانیل خود دانش‌آموز کلاس ۱۱ در دبیرستان پارک دیل است که با خواهرش به تورنتو فرار کرده. خود او هم منتظر دادگاه بررسی درخواستش است.

حتی بیان این واقعیت که دوست ‌دختر برندا در مکزیک به قتل رسیده نیز باعث نشد مقامات کانادایی به او اجازه اقامت بدهند.

یکی از فعالان گروه “هیچ کس غیرقانونی نیست” که برای حقوق مهاجران مبارزه می‌کند، در گفتگو با شهروند گفت:”ما  از این اقدام دولت کانادا منزجریم و این تاکیدی دیگر بر گرایشات ضدمهاجر دولت هارپر است. ما از این موارد کم ندیده ‌ایم اما پرونده‌ ی برندا از آن مواردی بود که باورمان نمی‌شود اینگونه کنارش گذاشتند”.