شهروند علی شریفیان: انتخابات میان دوره ای انتاریو روز پنجشنبه هفته گذشته، اول اگوست برگزار شد. پس از مبارزات کوتاه اما فشرده ای میان سه حزب اصلی، در نهایت در گزینش نمایندگان پنج کرسی خالی پنج حوزه انتخاباتی، لیبرال ها دو کرسی، ان دی پی دو کرسی و حزب محافظه کاران پیشرو تنها یک کرسی به دست آورد. نتایج این انتخابات در ترکیب قدرت در کوئینز پارک هیچ اثری ندارد و اگر خانم کاتلین وین و حزب لیبرال هر پنج کرسی را هم می بردند باز هم دولت اقلیت می ماندند، اما همه ناظران سیاسی و کارشناسان این انتخابات را اولین آزمایش جدی برای رهبری نخست وزیر توصیف کرده و قلمداد می کنند. پیش از این انتخابات هر پنج نماینده این حوزه های انتخاباتی لیبرال بودند. از جمله نمایندگی حوزه   Ottawa South بر عهده دالتون مک گینتی، رهبر حزب لیبرال و نخست وزیر پیشین انتاریو بود.

روز یکشنبه نتایج نهایی اعلام شد و در حوزه  Etobicoke-Lakeshore  کاندیدای محافظه کاران داگ هالیدی، توانست با به دست آوردن ۱۶ هزار و ۱۳۰ رای (۴۶%) به مجلس راه یابد. در حوزه    London West  ان دی پی برنده شد. خانم پگی ساتلر در مجموع ۱۵ هزار و ۳۰۳ رای (۴۲%) آرا را به دست آورد.  در  Ottawa South جان فریزر کاندیدای لیبرال توانست نمایندگی این حوزه را دوباره با ۱۴ هزار و ۹۲۵ رای (۴۲%) برای حزب خود به دست آورد. در حوزه    Scarborough-Guildwood  خانم  Mitzie Hunter  کاندیدای حزب لیبرال توانست در رقابتی تنگانگ، بر دو رقیب خود، کاندیداهای ان دی پی و محافظه کار غلبه کند و با ۸ هزار و ۸۵۲ رای (۳۶%) آرا به پیروزی برسد. کرسی پنجم در حوزه انتخاباتی   Windsor-Tecumseh را  پرسی هت فیلد، کاندیدای ان دی پی با اختلاف چشمگیری در مقایسه با کاندیدای لیبرال و محافظه کار با ۱۵ هزار و ۶۹۳ رای (۶۱ %) به دست آورد.

کاتلین وین نخست وزیر کانادابا نماینده ی تازه انتخاب شده ی اسکاربرو ـ گیلدوود

کاتلین وین نخست وزیر کانادابا نماینده ی تازه انتخاب شده ی اسکاربرو ـ گیلدوود

این نتایج پیروزی کمرنگی را برای خانم کاتلین وین رقم زد، اما با توجه به اینکه انتظار می رفت به دلیل نارضایتی مردم از دوران مک گینتی، حزب محافظه کاران پیشرو خودی نشان بدهد، این حزب با به دست آوردن تنها یک کرسی موقعیت تیم هوداک، رهبر آن را متزلزل کرد و زیر سئوال برد.