هم اکنون زمان آن رسیده تا به عنوان ساکنان تورنتو  در رای گیری های شهرداری مشارکت کنیم. و این ایده آل ترین زمان فعالیت اجتماعی است.  


شهروند ۱۲۳۲  پنجشنبه ۴ جون  ۲۰۰۹


 

 هم اکنون زمان آن رسیده تا به عنوان ساکنان تورنتو  در رای گیری های شهرداری مشارکت کنیم و این ایده آل ترین زمان فعالیت اجتماعی است. ریسون جیمز خبرنگار تورنتو استار در ستون خود مورخ ۲۳ می، نوشت: هم اکنون زمان مشارکت کسانی است که در تورنتو اقامت دائم دارند تا در تصمیم گیری ها در کنار دیگر شهروندان همکاری کنند. 

از این رو شهرداری تورنتو برای استفاده از آرای همگی ساکنان تورنتو مصمم است از آرای سکنه غیر سیتیزن این شهر نیز در انتخابات شهرداری استفاده کند. دیوید میلر شهردار تورنتو اعتقاد دارد آن دسته از ساکنان تورنتو که اقامت دائم دارند ولی تا کنون سیتیزن نشده اند نیز حق دارند در سرنوشت شهر خود و چگونگی اداره آن نظر خود را اعمال کنند. افراد زیادی از این امر حمایت کرده اند . از جمله:

آسترید دو وری نماینده کنسول هلند در تورنتو، دیانا سالاس مدیر اجرایی شبکهWomen of Color Policy و مدیر مدرسه واگنر، آلن برادبنت رئیس موسسه مای تری، جانت دیویس مدیر و مشاور کمیته توسعه شهرداری و …

تا کنون ۴۸ سازمان از این انتخابات حمایت کرده اند از جمله کمپین آموزش عمومی، جنبش آموزش در تورنتو، کمیته فضای عمومی تورنتو و انستیتو ولسلی.