وزارت دادگستری ایالات متحده اعلام کرد ۲۷ دامنه اینترنتی دیگر را که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در کارزار مخفی تاثیرگذاری جهانی استفاده می‌کند، مسدود کرد.

وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه ‌ای که چهارشنبه ۱۴ آبان منتشر شد نوشت: تمامی این ۲۷ دامنه در نقض تحریم‌های آمریکا علیه حکومت ایران و علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مورد استفاده قرار گرفتند.

 این بیانیه می‌افزاید: چهار دامنه در ظاهر سایت خبری هستند ولی از سوی سپاه اداره شده و برای تمرکز بر مخاطبان خاص در ایالات متحده، تاثیر بر افکار عمومی و سیاست‌های ایالات متحده مورد استفاده قرار گفته که در تناقض با قانون ثبت نهادهای خارجی است. بقیه این دامنه‌ها مخاطبانی در دیگر نقاط جهان را هدف قرار می‌دادند.

این اقدام وزارت دادگستری در راستای فعالیت قبلی و مسدود کردن ۹۲ دامنه‌ای بود که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از آن استفاده می‌کرد. صدای امریکا