شاید انتخابات اخیر ایالات متحده آمریکا که سرنوشت مدیریت ۴ سال آتی کاخ سفید را در دست خواهد داشت، یکی از مهمترین و تاریخ سازترین انتخاباتی باشد که آمریکا و حتی جهان به خود دیده باشد. دلیلش هم ابعاد تاثیرگذارش است و اگر با همین استدلال پیش برویم خواهیم دید که چرا نتایج اولیه با این همه دقت و وسواس حدودا بعد از ۴ روز اعلام گردید و در این مدت پیگیری  مستمرجامعه جهانی با مراکز رای شماری بسیار هماهنگ بود.

نکته مهمی که در حاشیه وجود داشت و زیاد به آن پرداخته نشد نقش ارزنده  تیم مدیریت ریسک و کنترل کیفی است که عهده دار مسئولیت خطیر حفظ سلامت انتخابات و نظارت براساس منشور سازمان ملل بوده و هست. قطعا در هر انتخاباتی می بایستی اصولی رعایت شود که برای این منظور کمیته ای تاسیس شده که نامش “سازمان بین المللی آزادی انتخابات” می باشد و مرکزش در استکهلم سوئد است و البته در سراسر دنیا دفاتری هم دارد از این رو گروهی از مدیران ریسک در کشوری که قرار است انتخابات در آن صورت پذیرد تشکیل می شوند که مستقل هستند و به هیچ سازمان امنیتی و اطلاعاتی پاسخ گو نمی باشند بجز دادگاه عالی که در صورت مشاهده خلاف گزارشات خود را به ایشان ارسال می نمایند و از جانب دیگر تمامی نظرات و مستندات خود را در خصوص سلامت و مستقل بودن انتخابات به هیات ناظر منتقل می کنند تا ایشان بتوانند نتایج را به رسانه های گروهی اعلام نمایند. هدف اصلی این تیم منطبق بودن فعالیتهای نامزدهای انتخابات با قانون اساسی- اصل آزادی ( تعریف شده در سازمان ملل متحد)- محترم شدن امنیت جامعه و آزادی بیان است. مهمترین مواردی که در شرح وظایف خود دارند عبارت است از:

الف : افزایش ظرفیت – کنترل حقانیت و قابل قبول بودن شرایط آزادی درزمان رای گیری

ب-  فراهم کردن مشارکت و ایجاد فضای مناسب برای واجدین شرایط که امکان رای دارند

ج-  فراهم نمودن امکانات مناسب برای همه آن گروه هایی که امکان مشارکت معمول را بنا به هر دلیلی ندارند تا بتوانند با آزادی و سهولت در رأی گیری شرکت کنند.

د- نظارت بر شمارش آراء و اطمینان از سلامت انتخابات – که هنوز در حال پیگیری است  

از آنجا که انتخابات نشان دهنده فرهنگ – نوع نگرش و ارتباط سیاسی مردم و دولت حاکم را روشن می نماید، لذا کشورهایی که از آزادی (دموکراسی) صحبت می کنند کارنامه عملکردی خود را در این روز به جامعه جهانی نشان می دهند . از آنجا که ایالات متحده آمریکا “یکی از کشورهایی است که اساسش بر این مورد بنا شده” لذا برای تثبیت این مورد از تمامی توان حرفه ای و آبروی سیاسی خود هزینه نمود تا این پیام را به خوبی به جامعه جهانی ارسال کند”. در ادامه نظر شما خوانندگان محترم را به مراحل و روش های  کمیته کنترل کیفی جلب می نماید:

۱-  کمیته بازرسی: در این کمیته تمامی دستورالعمل های آیین نامه ای و مقرراتی در خصوص شرایط رای دهندگان وتایید واقعی بودن کارت رأی با شخص رای دهنده مجدد بررسی و مورد تطبیق قرار می گیرد. اگر کوچکترین تناقضی مشاهده شود مورد  به رئیس کمیته گزارش می شود.

۲ ـ  کمیته شمارش آراء: تمامی کارتهای انتخاباتی یک به یک ثبت و شمارش می گردد.

۳ ـ  کمیته نظارت بر شمارش آراء: وظیفه این کمیته آن است که بر همه صندوق های آراء بازرسی داشته باشد و با گماردن یک مدیر بر شمارش آراء نظارت کند تا خلافی رخ ندهد و در ادامه گزارش نهایی را برای مدیر ریسک ارسال کند.

۴ـ  کمیته داخلی کنترل کیفیت: متشکل از کمیته حفاظت – کمیته مالی – کمیته بودجه و کمیته اطلاع رسانی است.

۵ـ  کمیته بازرسی بر تکنولوژی و انتقال اطلاعات: در این کمیته هر تغییر و تحولی که باعث بر هم خوردن روال معمول شمارش آراء شود از قبیل هک شدن سیستم شمارش آراء و یا هرقصد تقلب و برهم زدن نظم انتخابات و شمارش آراء به رئیس کمیته بازرسی گزارش می گردد.

۶ـ  کمیته اطلاع رسانی و گزارش دهی: بعد از این که صحت همه موارد تایید شد این کمیته  گزارشی از عملکرد خود برای مدیر ریسک تهیه می کند و سپس موارد برای اطلاع رسانی به  رسانه ها ارایه می گردد.

در این مرحله که پرزیدنت ترامپ درخواست بازشماری رأی بعضی از ایالات را از دادگاه عالی خواسته است بایستی صبور بود و منتظر نتایح حاصله ماند تا سرنوشت رئیس جمهور آتی آمریکا مشخص شود.

تأمین مالی در هر انتخابات از موارد حایز اهمیت است تخمینی که برای انتخابات اخیر آمریکا برآورد شد رقمی معادل ۱۱ میلیارد دلار بوده است.

 سازمان بین المللی آزادی انتخابات The International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA)